Leder: Vi skal være bygherrens nærmeste rådgiver

Leder: FRI Nyhedsmail uge 48 2014

Uge 48 2014

Viden forpligter! Det er kort fortalt den mest præcise rettesnor for, hvordan en FRI-rådgiver arbejder. Det, der kendetegner en god rådgiver, er, at han kan se helheder – og dermed konsekvenser af en handling. Det giver værdi til kunderne, både offentlige og private. Det er selve kernen i vores ydelser, at yde uvildig rådgivning og derigennem skabe gode projekter.

Jeg læser fra tid til anden artikler, hvor de udførende virksomheder ønsker metodefrihed til at tilrettelægge udførelsen af de enkelte projekter. Og nogle argumenterer for, at de gerne ser, at Bygherrerne kører dele af et projekt uden om rådgiverne. Det gælder selv sagt i totalentreprise, men også i andre entrepriseformer. Argumentet er, at deres erfaring med praksis kan skabe bedre og billigere løsninger for bygherren, end hvis rådgiveren havde en mere styrende rolle og var med i projektet hele vejen.

Det er en klassisk modsætning mellem os som rådgivere og de udførende virksomheder, som det reelt ikke er hensigtsmæssigt at gøre større. Og, jeg er da også sikker på, at argumenterne ikke holder i virkeligheden. Med den stigende metodefrihed er der også en stigende tendens til, at flere projekter går galt i udførelsen, fordi der ikke er tænkt på konsekvenserne undervejs men alene har været fokuseret på en metode, som er billig frem for værdiskabende.

Et eksempel er, at der opstår problemer med skimmelsvamp i nye bygninger, fordi betonen ikke er tørret. Et andet, at der opstår markante fejl i renoveringsprojekter, fordi der i metodefrihedens navn er blevet fravalgt brug af en rådgiver, der kunne se konsekvensen for indeklimaet, fremfor udelukkende at se på fx energibesparelsen.

Det er min oplevelse, at der er et vindue for, at vi som rådgivende ingeniører kan få en endnu mere central rolle som bygherrens nærmeste rådgiver. Det kan vi, fordi vi kan gennemskue, når udførende virksomheder foreslår løsninger, som i praksis bliver uhensigtsmæssige og dermed ikke bidrager med den værdi, de faktisk kunne. Jeg mener også, at vores viden bliver mere og mere nødvendig gennem hele processen fra idé til drift i takt med, at kravene til byggerierne bliver mere og mere komplekse.

Den viden, I har som FRI-rådgivere, kan bruges konstruktivt i samspil med de udførende virksomheders praktiske viden, og det vil skabe projekter, der både er mere effektive og mere værdiskabende.

For de udførende virksomheders viden kan bidrage til at skabe bedre projekter, bare ikke når det sker på bekostning af brugen af rådgivere. I FRI vil vi arbejde for, at dette også står tydeligt for bygherrerne, så de ikke sparer den rådgiver væk, der skaber værdi for deres projekt, men derimod sikrer, at de får en endnu tættere dialog med deres rådgiver. Det er værdiskabende for kunderne, for samfundet og for branchen.

Henrik Garver