Nyheder

Leder: Generel fremgang – bliver 2017 nyt rekordår?

19. oktober 2017

FRI Nyhedsmail uge 42 2017

Rekordår på vej: Ny FRI-måling viser fortsat fremgang i byggeaktiviteten og inden for klimatilpasning og vand frem mod 2019

18. oktober 2017

Pressemeddelelse: Oktober-konjunkturmålingen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder forventer at skulle ansætte flere medarbejdere, og at der forventes en fremgang i den langs...

Kronik: Nye aktører skal skabe konkurrence i forsyningen

17. oktober 2017

Forsyningssektoren er krumtap for et moderne samfund. Det gælder lige fra vandkvalitet til den grønne el, vi får ud af stikkontakten. Og det handler om teknologisk stærke løsninger, der både giver danske forbrugere billige pris...

FRI kritiserer ophævelse af Lov om Offentlig Byggevirksomhed

12. oktober 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen orienterede i september om en påtænkt ophævelse af Lov om Offentlig Byggevirksomhed, LOB, som et led i en planlagt regelforenkling.

FRI's anbefaling til forsyningsscenarie 2035

12. oktober 2017

Under overskriften "Valgfrihed for kunderne og flerstrenget struktur" kommer FRI med sit bud på den danske forsyningssektor 2035. Det er en forsyningssektor, der er kundedrevet men stadig med statslig regulering, der sikrer en ...

Pressemeddelelse: Ny rapport giver friske bud på en klar vision om fremtidens forsyning

11. oktober 2017

Hvor får vi drikkevand fra i fremtiden, hvilke energikilder kan vi vælge imellem, og hvem fjerner vores affald? Er det private aktører eller en central og kollektiv forsyningsstyrelse? Og hvad betyder det for pris og grøn omsti...

Leder: Intense forhandlinger om nyt ABR

28. september 2017

FRI Nyhedsmail uge 39 2017