Aviser

Presseklip: Gambler kommuner med børns helbred og indlæring?

Uge 13 2016

Gambler kommuner med børns helbred og indlæring?
Et nyt Ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet viser, at flertallet af klasselokaler i Danmark har så dårligt indeklima, at det kan måles på børns vejrtrækning. ”Har vi skolebygninger, der ikke blot er uhensigtsmæssige i forhold til den basale undervisning, men decideret usunde for vores børn og unge, så er det manglende fokus på vedligehold af skolebygningerne ikke blot økonomisk uhensigtsmæssigt, men en reel gambling med børn og unges helbred og indlæring”, siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Alt om Teknik, Byens Ejendom, Byggeri, Bygtek, Dagens Byggeri)

Læs pressemeddelelsen fra FRI

Brug omprioriteringsbidraget til at løfte veje
Omprioriteringsbidraget bør bruges på at løfte tilstanden af de kommunale veje og bygninger, vurderer FRI og peger på, at det danske vejnet er præget af mange års lappeløsninger, manglende vedligehold og i værste fald mangel på lappeløsninger.

"Hvis man åbnede op for, at kommunerne kan anvende deres eget omprioriteringsbidrag til investeringer i vedligehold og renovering af bygninger, veje og broer, ud over de grænser, der sættes af anlægsloftet, så vil det skabe et positivt incitament til at indhente efterslæbet og dermed gøre op med den kultur, der i dag hersker med at tage politiske kviklån i infrastrukturen", udtaler adm. dir. i FRI Henrik Garver. (Licitationen, Dagens Byggeri, Byggecentrum, Alt om Teknik)

Læs pressemeddelelsen fra FRI

Nyt håb for Kattegatbro
Transportminister Hans Christian Schmidt vil ifølge Aarhus Stiftstidende have landstrafikmodellen opdateret, så prognoserne tilpasses den observerede trafik i 2015. Det glæder Henrik Garver, adm. dir. i FRI, han håber, at politikerne ikke kun kigger på afviklingen af trafikken men også på de afledte effekter en bro vil have på samfundet, som f.eks. arbejdsmarkedet. (Aarhus Stiftstidende) 

Landets infrastruktur under lup
Byggeri omtaler FRI's State of the Nation-rapport og hæfter sig blandt andet ved det store vedligeholdelsesefterslæb, der er på især de offentlige bygninger. Konsekvensen kan være et velfærdstab i forhold til nedlukning af bygninger eller bygningsafsnit. Selv ikke rentable energiprojekter kan gennemføres, fordi der ikke er midler til det almindelige vedligehold, som disse energiprojekter typisk udføres i forbindelse med.

"Når energibesparelserne ofte kan finansiere sig selv, virker det mærkeligt, at man ikke bare går i gang", lyder det undrende fra Henrik Garver. (Byggeri)

Kriseramt rådgiver kom styrket ud af 2015
Efter nogle svære år med underskud eller skrantende indtjening er ét af Danmarks mellemstore rådgivende ingeniørfirmaer, Alectia, igen på ret køl. "Generelt er der fremgang på markedet for både byggeopgaver, miljø, energi og en række andre opgaver for de rådgivende ingeniørfirmaer. Det giver klart vækst i en mellemstor virksomhed som Alectia, der i modsætning til branchens store Rambøll og Cowi, er mere afhængig af markedet i Danmark", vurderer adm. dir. i FRI Henrik Garver. (Business.dk)

Undersøgelse: Viden samler støv
Viden om byggebranchen kommer ikke ud og bliver anvendt i praksis, viser ny undersøgelse. Bips og Byggecentrum vil nu slå sig sammen og centralisere indsatsen. "Det er en gammel problemstilling, at ikke al viden kommer ud og bliver anvendt i praksis. Det ville blive lettere, hvis man samlede de forskellige fragmenter, der indsamler og formidler viden, et centralt sted. Så ville det blive mere entydigt", vurderer Henrik Garver, FRI. (Licitationen)

Kloakinvesteringer skal fastholdes
Danmarks kloaknet har de seneste fire år fået et stort løft og bliver i FRI's State of the Nation-rapport vurderet som i god stand. "Ekstreme regnskyl har flere steder i landet medvirket til at accelerere investeringer i kloakker og klimatilpasning. Det har betydet en mærkbar forbedring hos mange boligejere, der tidligere har været plaget af regnvand og overløb fra kloakker", siger adm. dir. i FRI Henrik Garver. (Licitationen)

Statsejet infrastruktur forbedret – kommunalejet infrastruktur forværret
Der er sket et løft af Danmarks infrastruktur. Det gælder både den statsejede og den private infrastruktur, viser den tredje State of the Nation-analyse. Den omfattende analyse viser også, at det kommunale vejnet er i dårlig forfatning, og at tilstanden af offentlige bygninger forværres. (Teknik og Miljø)

Årets unge FRI rådgiver er udpeget
Jens Rosenville fra Rambøll modtog på FRI's årsmøde prisen som Årets unge FRI-rådgiver. Valget faldt på den 32-årige ingeniør på grund af hans innovative løsninger, tekniske kompetencer og gode samarbejdsevner, der blandt andet er kommet til udtryk på et af Nordsøens største gasprojekter for Maersk Oil UK. (Transportmagasinet, Nordjyske Stiftstidende)

Læs pressemeddelelsen fra FRI

De offentlige bygninger har brug for førstehjælp
FRI’s State of the Nation-analyse viser, at store dele af den danske offentlige bygningsmasse er nedslidt, utidssvarende og med dårligt indeklima. "Det vil betyde, at der i de kommende år opsamles et markant vedligeholdsefterslæb i kommunerne, og at værdien af de offentlige bygninger falder dag for dag”, siger Henrik Garver, adm. dir. i FRI. (Ejendomswatch)