Aviser

Presseklip: Sådan sikrer vi et stærkt bygget miljø i fremtiden

Uge 13 og 14 2018

Sådan sikrer vi et stærkt bygget miljø i fremtiden
I de næste 40 år vil der i verden blive bygget lige så meget, som der hidtil er bygget gennem hele menneskehedens historie. Det giver os en række enestående muligheder for at skabe et bygget miljø, der matcher fremtidens behov, muligheder og udfordringer. Og det kræver handling nu. Det skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Altinget. (Altinget, Byggeri)

Kattegatbro er ikke længere et luftkastel
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) præsenterede før påske en genberegning af økonomien i en fast forbindelse over Kattegat. Beregningen viste, at det er realistisk med en bro - men kun til biler. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, som oprindelig lancerede ideen om en fast forbindelse over Kattegat, er positiv. "En ren bilbro over Kattegat er økonomisk realistisk og giver solide gevinster - både samfundsøkonomisk og i forhold til at binde Danmark sammen. Samtidig giver det en langt mere robust infrastruktur, udtaler han. (Byggeri)

Usikre klimaprognoser kræver flytbare huse
Fremtidens klimaforhold er så svære at spå om, at  Foreningen af Rådgivende Ingeniører overvejer, om man skal til at bygge fleksible, flytbare bygninger med kortere levetid. Det skriver Ingeniøren med udgangspunkt i FRI's rapport Byggeriet 2035 - en foresightanalyse. (Ingeniøren)

Miljøministeren: Byggebranchen bakker op om cirkulær økonomi
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen reagerer positivt på en henvendelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri og Bygherreforeningen om håndtering af affald i renoverings- og nedrivningssager. Ikke mindst en opfordring til at videreføre Videncenter om Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald - VHGB. (Bygtek)

Rådgiverne hårdt presset på arbejdskraft
Rådgiverbranchen kæmper med fulde ordrebøger og mangel på arbejdskraft. Ifølge FRI ligger udskiftningen af medarbejdere i rådgiverbranchen på omkring 11 procent. (Licitationen)

Enevoldsen er ny ingeniørformand
Ib  Enevoldsen, administrerende direktør for Rambøll i Danmark, er nu også formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, skriver Grønt Miljø. (Grønt Miljø)