Aviser

Presseklip: Gymnasiereformsudspil vil betyde flere ingeniører

Uge 14 2016

Gymnasiereformsudspil vil betyde flere ingeniører
Med et nyt udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser vil regeringen styrke de naturvidenskabelige fag. "Jeg hæfter mig ved, at ministeren siger, at matematik i fremtiden skal være mere anvendelsesorienteret og knap så teoretisk. Det er den rette vej at gå, især hvis gymnasier og virksomheder kan samarbejde og på den måde gøre den viden, eleverne får i skolen, levende, vedkommende og interessant for dem, som ministeren også lægger op til i udspillet", siger Henrik Garver adm. direktør i FRI. (Ingeniøren, Licitationen, Alt om Teknik, Dagens Byggeri)

Læs FRI's pressemeddelelse

Ingeniøruddannelsen skal begynde i grundskolen
Engineer the Future offentliggjorde i ugens løb en undersøgelse, der viste, at mindre end hver tiende elev fra det almene gymnasie går videre til en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, som fx ingeniørstudiet. Det er alarmerende, fordi det almene gymnasium er den primære kanal til ingeniøruddannelserne. Derfor bør indsatsen for at få flere til at gå ingeniørvejen begynde langt tidligere, nemlig allerede i grundskolen, mener FRI. 

"Da det er i grundskolen, at eleverne skal vælge studieretning til de gymnasiale uddannelser, er det dér, eleverne skal glædes, motiveres og finde interessen for naturfagene. Det kræver ordentligt uddannede linjefagslærere. Derfor er det slet ikke godt nok, at kun halvdelen af de lærere, der underviser i dag, er linjefagsuddannede. Man kan ikke have høje forventninger til eleverne, stimulere deres nysgerrighed og give dem lyst til at lære de mange fascinerende ting, man kan bruge matematik og naturfag til, hvis ikke man har en grundig indsigt i faget" påpeger Henrik Garver, adm. dir. i FRI. (Alt om Teknik, Byggeri, Bygtek, Dagens Byggeri)

Læs FRI's pressemeddelelse 

Nyt håb for Kattegatbro
Transportminister Hans Christian Schmidt vil ifølge Aarhus Stiftstidende have landstrafikmodellen opdateret, så prognoserne tilpasses den observerede trafik i 2015. Det glæder Henrik Garver, adm. dir. i FRI, han håber, at politikerne ikke kun kigger på afviklingen af trafikken men også på de afledte effekter en bro vil have på samfundet, som f.eks. arbejdsmarkedet. (Viborg Stifts Folkeblad)