Aviser

Presseklip: Brexit er tab for alle

Uge 14 2017

Brexit er tab for alle
Adm. dir. i FRI, Henrik Garver skriver i et debatindlæg om Brexits betydning for danske rådgivende ingeniørvirksomheder: "Udfordringerne knytter sig særligt til to af de centrale friheder i EU’s indre marked: fri bevægelighed for personer og fri bevægelighed af kapital. Hvis disse områder bliver mindre smidige, end de er i dag, så vil det påvirke muligheden for at samarbejde, investere, hjemtage overskud og udnytte specialister på tværs af grænserne. (...) Det er centralt, at den danske Brexit-forhandlingsposition har fokus på konsekvenser og muligheder for rådgiver- og serviceerhverv." (Licitationen)