Aviser

Presseklip: Gambler kommuner med børns helbred og indlæring?

Uge 15 2016

Gambler kommuner med børns helbred og indlæring?
Et nyt Ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet viser, at flertallet af klasselokaler i Danmark har så dårligt indeklima, at det kan måles på børns vejrtrækning. ”Har vi skolebygninger, der ikke blot er uhensigtsmæssige i forhold til den basale undervisning, men decideret usunde for vores børn og unge, så er det manglende fokus på vedligehold af skolebygningerne ikke blot økonomisk uhensigtsmæssigt, men en reel gambling med børn og unges helbred og indlæring”, siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Dagens Byggeri)

Læs pressemeddelelsen fra FRI

Unge ser mulighederne i ingeniøruddannelsen
Et rekordoptag på ingeniøruddannelserne via kvote 2 er godt for Danmark. Som samfund er det med til at begrænse den ingeniørmangel, vi står over for i fremtiden. ”Det stigende antal ansøgere til ingeniøruddannelserne er virkelig glædeligt. Jeg er sikker på, at den positive omtale, som ingeniørfaget har fået i medierne bl.a. takket være Engineer the Future, har fået de uddannelsessøgende til at se de mange spændende karrieremuligheder, der er som ingeniør,” siger Henrik Garver, adm.dir. i FRI. (Building-Supply, Alt om Teknik, Dagens Byggeri)

Læs pressemeddelelsen fra FRI

Traditionelle jobopslag på utraditionelle ingeniørjobs
Stålproducenten Give Stålspær oplever, at de ikke kan finde ingeniører, der kan varetage funktioner inden for salg. Men det handler i stedet om at lave traditionelle jobopslag og tilbyde et udviklingsspor inden for eksempelvis salg, mener direktør Henrik Garver. "Som rådgiver skal man have både de klassiske faglige og de mere kunderelaterede kompetencer", siger han og henviser til en rådgivers rolle, der kræver, at man hele tiden er i dialog med kunden om, hvordan man får løst et specifikt projekt bedst muligt. (Jyllands-Posten)

Ingeniørfirmaet Sweco klar til flere opkøb i Danmark
Sweco er med opkøbet af Grontmij blevet Europas største rådgivende ingeniørfirma, og svenskerne har appetit på mere - bl.a. i Danmark, hvor selskabet er det tredjestørste ingeniørfirma. Henrik Garver, adm. dir. i FRI vurderer, at opkøbet af Grontmij er noget nær det optimale set ud fra et geografisk perspektiv.

"Det giver en stærk europæisk position, og så tror jeg, det betyder noget, at den nye ejer er nordisk. Det, tror jeg, betyder noget for, hvordan virksomheden bliver tænkt på. Jeg tror, at man føler sig tættere på ledelsen end tidligere," anfører Henrik Garver. (Børsen)

Fremtiden var grøn for de danske tog - indtil i går
Nye investeringer i det danske jernbanenet vakler, efter at Dansk Folkeparti har meldt sig parat til at droppe en række af Togfondens projekter. Henrik Garver, adm. dir. i FRI, kommenterede til TV2 med afsæt i State of the Nation-rapporten. (TV2)

Gymnasiereformsudspil vil betyde flere ingeniører
Med et nyt udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser vil regeringen styrke de naturvidenskabelige fag. "Jeg hæfter mig ved, at ministeren siger, at matematik i fremtiden skal være mere anvendelsesorienteret og knap så teoretisk. Det er den rette vej at gå, især hvis gymnasier og virksomheder kan samarbejde og på den måde gøre den viden, eleverne får i skolen, levende, vedkommende og interessant for dem, som ministeren også lægger op til i udspillet", siger Henrik Garver adm. direktør i FRI. (Ingeniøren, Byggecentrum)

Læs FRI's pressemeddelelse