Aviser

Presseklip: Usikre klimaprognoser kræver flytbare huse

Uge 15 2018

Usikre klimaprognoser kræver flytbare huse
Fremtidens klimaforhold er så svære at spå om, at  Foreningen af Rådgivende Ingeniører overvejer, om man skal til at bygge fleksible, flytbare bygninger med kortere levetid. Det skriver Ingeniøren med udgangspunkt i FRI's rapport Byggeriet 2035 - en foresightanalyse. (Ingeniøren)

Byggebranchen slås for VHGB
FRI kæmper sammen med Bygherreforeningen og Dansk Byggeri for at sikre fremtiden for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald. De tre interessenter har anmodet om foretræde for Folketingets Miljø-og Fødevareudvalg med baggrund i, som det står i henvendelsen, at der 'hersker usikkerhed i byggebranchen om, hvordan regler på forskellige myndighedsområder skal tolkes og omsættes til praksis'. Både bygherrer og leverandører efterlyser vejledninger og metoder, som kan sikre, at byggeaffald bliver håndteret korrekt. (BygTek)

Kattegatbro er ikke længere et luftkastel
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) præsenterede før påske en genberegning af økonomien i en fast forbindelse over Kattegat. Beregningen viste, at det er realistisk med en bro - men kun til biler. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, som oprindelig lancerede ideen om en fast forbindelse over Kattegat, er positiv. "En ren bilbro over Kattegat er økonomisk realistisk og giver solide gevinster - både samfundsøkonomisk og i forhold til at binde Danmark sammen. Samtidig giver det en langt mere robust infrastruktur, udtaler han. (BygTek)

Årets unge rådgiver 2018
Thomas Kruse fra Rambøll har modtaget prisen som årets unge rådgiver, der for 10. gang er uddelt af FRI, skriver BygTek. Den 31-årige ingeniør og projektchef får bl. a. prisen på grund af hans store samarbejds-og kommunikationsevner, dybe forståelse for den politiske kontekst og evne til at få forskellige fagligheder til at spille sammen. (BygTek)