Aviser

Presseklip: Kommuner har stort behov for at bygge og renovere

Uge 15 og 16 2017

Kommuner har stort behov for at bygge og renovere
Endnu en gang bruges FRI's State of the Nation-rapport 2016 som referenceramme i debatten om vedligeholdelse af offentlige bygninger og veje. Adm. dir. i FRI, Henrik Garver, glæder sig over, at mange kommuner er parate til at investere mere i vedligehold:

"De manglende investeringer i vedligehold på disse områder betyder, at vi som samfund skubber en udgift foran os og vel at mærke på en måde, så vi efterlader en større regning til senere, fordi genopretning af den mangelfulde infrastruktur bliver langt dyrere ved at blive udskudt,", vurderer Henrik Garver. (Dknyt.dk, KL.dk)

Det er dyrt at bygge billigt
Informationschef i FRI, Inge Ebbensgaard, skriver i Altinget, at det offentlige kan få langt større værdi af offentlige byggeriinvesteringer ved at drosle ned for kassetankegangen og tænke driften langt mere ind i planlægningen.

”Vi skal være bedre til at udnytte værdipotentialerne. Det kræver også, at vi er kritiske i forhold til, hvad har vi brug for. Hvad er de vigtigste behov, vi skal opfylde? Vær kritisk – vi skal bygge til fremtiden”. (Altinget)

Læs debatindlægget

Bygningskonstruktører skaber værdi i rådgivervirksomheder
Konstruktørforeningen har bedt fem fremtrædende personer i byggebranchen fortælle, hvilken betydning, de synes, bygningskonstruktørerne og deres uddannelse har. Henrik Garver, adm. dir. i FRI siger i den forbindelse, at konstruktørerne kan bidrage til, at ingeniørerne bliver bedre ingeniører, og at de rådgivende ingeniørvirksomheder kan levere mere specialiserede ydelser i en højere kvalitet og med fokus på samlede løsninger, der skaber værdi. (Konstruktørforeningen)