Aviser

Presseklip: Byggeudbud hindrer godt købmandsskab

Uge 17 2016

Byggeudbud hindrer godt købmandsskab
De store offentlige bygherrer har længe stået for skud som dårlige producenter af udbudsmateriale, der ofte er uklart. Foreningen af Rådgivende Ingeniører nåede for et par år siden frem til, at alene ingeniørerne bruger ca. 500 mio. kr. på udbud. Heraf er de 300 mio. kr. spildte kræfter med udbud, der ikke fører nogen steder hen. (Børsen)

Rådgivere får langt flere private ordrer
Mens de rådgivende ingeniørers optimisme er stor i forhold til ordrer fra den private sektor, så er ordrerne fra den offentlige sektor begyndt at svigte. Det fremgår af FRI's seneste konjunkturmåling. "Tendensen mod mere vækst fortsætter. Årsagen er, at der ikke alene er forventninger om flere ordrer i de næste seks måneder. Der er faktisk også forventninger om at ansætte flere i de næste seks måneder. Det tyder på en større ordrepipeline også på længere sigt," vurderer Henrik Garver,  adm. direktør i FRI. (Børsen)

Nedslidte bygninger truer ansattes helbred
Kommunerne mangler mindst 25 milliarder kroner til at vedligeholde blandt andet daginstitutioner, plejehjem og skoler, ifølge FRI's State of the Nation- rapport. Den manglende vedligeholdelse kan betyde dårligere indeklima for ansatte, borgere og børn. De nedslidte kommunale bygninger indebærer nemlig stor risiko for sundhedsmæssige problemer som træthed, hovedpine, allergi og koncentrationsbesvær.

"Kommunerne er på vej mod en kritisk tilstand, som kan betyde, at bygningerne ikke fungerer i forhold til det arbejde, der skal udføres i dem, og at energiforbrug og indeklima ikke er i orden", udtaler Henrik Garver, adm. dir. i FRI. (Fagbladet FOA)

Rådgivning er under pres
Siden kommunesammenlægningen i 2007 er der blevet længere mellem de rådgivningsopgaver, Thisted Kommune har købt lokalt, og de opgaver, der har været, har været af svindende omfang. I FRI er problemstillingen kendt:

"Kommunalreformen var med til at accelerere en udvikling, som har gjort de lokale firmaers marked mindre og de udbudte opgaver større og mere komplekse", udtaler Henrik Garver, adm. dir. i FRI. (Thisted Dagblad)

Opstramning efter ulykken
Efter ulykken i Nørresundby indførte man en slags dobbeltkontrol, hvor en særskilt rådgiver skulle kontrollere de beregninger, entreprenøren kommer med. Ulykken var også den direkte årsag til, at der blev lavet en tilsynshåndbog, som strammer op på proceduren for byggerier med støbestillads. De ansatte skal på kursus hvert femte år, og så er der kommet øget fokus på kravene for dokumentation.

Alligevel gik det galt igen med et af Vejdirektoratets broprojekter, da en bro, der var ved at blive støbt over Helsingør-motorvejen, kollapsede i 2014. Efterfølgende fastslog en ekspertrapport, at der manglede længdeafstivning ved midten af broen. Det blev også konkluderet, at de implicerede parter alle antog, at de andre tog sig af afstivningen, og at der ikke var nogen, som havde regnet på stabiliteten under støbningen.

"At ulykken i Nørresundby kostede et menneskeliv, er dybt tragisk, men den læring, der kom af ulykken, er samlet set positiv, og de efterfølgende tiltag med efteruddannelse og øget kontrol er samlet set fornuftige både for myndigheder og virksomheder", mener direktør i FRI, Henrik Garver. (Nordjyske Stiftstidende)

Something is rotten in the state of Denmarks buildings
Danmark har traditionelt været foregangsland på energiområdet, specielt på lovgivningsområdet med bl. a. bygningsreglementer, men hvordan ser det ud med arbejdet med energirenovering? I State of the Nation har FRI tilstandsvurderet bl.a. den offentlige bygningsmasse og kommer frem til, at der minimum er et vedligeholdelsesefterslæb på 50 mia. kr. Det faktuelle renoveringsbehov for alle offentlige bygninger vurderes i rapporten til at være 5-10 gange større, altså i størrelsesordenen 250-500 mia. kr. (HVAC Magasinet)