Aviser

Presseklip: FRI: Rådgiverbranchen lever af uvildighed

Uge 18 og 19 2016

Hov så kørte man ligeud igen i et T-kryds
I sidste uge sparkede et flertal af Folketingets Trafikudvalg letbanen langs Ring 3 til hjørne, inden projektet skulle tredjebehandles. Det kritiserer adm. dir. i FRI, Henrik Garver, i et debatindlæg i Politiken. "Denne uheldige tendens til stop-go-politik, der hersker inden for infrastrukturområdet, er desværre et fænomen, som vi ser, næsten hver gang der sker et regeringsskifte. Det skaber politisk usikkerhed om kendte og planlagte projekter, hvor virksomhederne allerede har opbygget kompetencer til at løfte opgaven eller har reserveret ressourcerne til at løse den." (Politiken)

Læs debatindlægget

FRI: Rådgiverbranchen lever af uvildighed
Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, svarer i et debatindlæg i Altinget igen på kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening: "Rådgivernes uvildighed er en betingelse for at drive forretning. Det er uvildigheden, den faglige integritet, forståelsen af opgaven og forståelsen for kundens forretning samt et højt fagligt niveau, der er med til at drive og udvikle de rådgivende ingeniørvirksomheder". (Altinget)

Læs debatindlægget

Læs svar fra Dansk Naturfredningsforening

Ansatte går fra IDA til FRI
Antallet af beskæftigede ingeniører inden for bygge og anlæg hos Ingeniørforeningen IDA er faldet med hele 24 procent fra 2008 til 2014. De rådgivende virksomheder, der beskæftiger 25 procent af branchens ansatte, forventes til gengæld at øge antallet af ansatte over de næste seks måneder, mens 74 procent forventer en uændret beskæftigelse. Henrik Garver, adm. direktør i FRI, forklarer det øgede antal beskæftigede i organisationen med forskydning i forhold til ansættelserne. (Licitationen)

Danske rådgivervirksomheder opkøber aggressivt
Der er sorte tal over hele linjen hos de danske rådgivende ingeniørvirksomheder, der forventer at ansætte flere medarbejdere i det kommende år. Fremgangen er drevet af en vækst inden for bolig-og erhvervsbyggeri og udenlandske ordrer. Der er sket en stor konsolidering inden for branchen, og de danske virksomheder har købt op for at skærpe kompetencerne. "Konkurrenterne i udlandet bliver også større, så det er en naturlig udvikling, hvor man bliver nødt til at følge med for at kunne byde ind på de internationale ordrer, siger direktør Henrik Garver fra FRI. (Estate Magasin)

Der skal fortsat investeres i kloakker
De senere år er der hældt milliarder af kroner i de danske kloakker. Det har givet kloaknettet et tiltrængt løft, viser FRI's State of the Nation 2016 rapport. Ifølge rapporten er det dog stadig nødvendigt, at investeringerne fastholdes i de kommende år for at imødekomme klimaændringerne og dermed fremtidssikre kloaknettet. (BygTek)

Rådgivere får langt flere private ordrer
Mens de rådgivende ingeniørers optimisme er stor i forhold til ordrer fra den private sektor, så er ordrerne fra den offentlige sektor begyndt at svigte. Det fremgår af FRI's seneste konjunkturmåling. "Tendensen mod mere vækst fortsætter. Årsagen er, at der ikke alene er forventninger om flere ordrer i de næste seks måneder. Der er faktisk også forventninger om at ansætte flere i de næste seks måneder. Det tyder på en større ordrepipeline også på længere sigt," vurderer Henrik Garver,  adm. direktør i FRI. (Dagens Byggeri)