Kajakker på hav

Presseklip: Vandsektorlov og ændret byggesagsbehandling

Uge 19 2015

På Dansk Byggeris Årsdag, fortalte statsminister Helle Thorning Schmidt d. 29. april, at regeringen har planer om at lade private virksomheder tage sig af den tekniske byggesagsbehandling. Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, er meget positiv over tiltaget, der også er beskrevet i regeringens byggepolitiske strategi. " Man lægger op til, at virksomheder nu kan blive certificeret til at sige god for, at byggeriet lever op til Bygningsreglementet. Det vil for eksempel kunne være de store entreprenørvirksomheder eller rådgivningsvirksomhederne, der stod for den tekniske del. Rådgiverne sidder i forvejen og projekterer efter kravene i Bygningsreglementet og derfor vil det ikke være så stor en hurdle for dem at blive certificeret", udtaler Henrik Garver. (Licitationen, Byggeri.dk, Bygtek, Ingeniøren)

Læs FRI's pressemeddelelse

I en pressemeddelelse fra 30. april 2015 udtaler administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, at den nye Vandsektorlov har mange gode takter men mangler incitament til, at forsyningsselskaberne køber rådgivning fra den private sektor. Foreningen af Rådgivende Ingeniører er dog generelt tilfredse med den ny Vandsektorlov, hvor forskning og udvikling skal fremmes i samarbejde med private virksomheder. Endvidere understøtter den nye lov private virksomheders eksport af danske løsninger til udlandet. Fra FRI’s side er der også ros til forligspartierne for at få en aftale på plads og for ikke at bruge vandsektoren som en del af en kommende valgkamp. (Altomteknik.dk, Altinget) Læs FRI's pressemeddelelse

Bygtek har bragt FRI's pressemeddelelse - Bæredygtighed kræver helhedstænkning og sund fornuft. I pressemeddelelsen vurderer administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, at Energistyrelsens nye beregningsmodeller for bæredygtigt byggeri skaber et stærkere og mere ensartet grundlag for at vurdere konsekvenserne af et byggeri på lang sigt. (Bygtek)