Aviser

Presseklip: Minister får ros fra FRI-direktør for ny bygherrevejledning

Uge 19 2019

Minister får ros fra FRI-direktør for ny bygherrevejledning
Med den nye Bygherrevejledning 2019 følger transport-, bygnings- og boligministeren op på regeringens følg-eller-forklar-princip. I vejledningen fremgår det, at Bygningsstyrelsen følger det nye AB18-aftalesystem, og at hvis AB18 fraviges, anvendes et følg-eller-forklar-princip, så eventuelle fravigelser alene sker på et sagligt og velbegrundet grundlag. Samtidig anbefales alle andre offentlige bygherrer også at anvende AB18 og følg-eller-forklar-princippet. FRI hilser vejledningen velkommen. (Politiken Byrum)

Læs pressekommentaren

Her er byggeriets ønsker til valgkampen
Politiken Byrum har lavet en rundspørge blandt organisationer i byggeriet for at høre deres ønsker til valgtemaer. Adm. direktør i FRI peger på især tre temaer: Klima og bæredygtighed - og specifikt bygningers klimaaftryk, Danmarks infrastruktur og mangel på arbejdskraft. (Politiken Byrum)