Aviser

Presseklip: Gode takter og åbenlyse mangler i Energiudspil

Uge 19 og 20 2018

Gode takter og åbenlyse mangler i Energiudspil
Adm. dir. i FRI, Henrik Garver, mener, at regeringens udspil indeholder en række fornuftige initiativer, men kalder det dog bekymrende, at udspillet ikke indeholder konkrete initiativer, der sætter ambitiøse mål for energieffektiviseringer. Han peger bl.a. på forslaget om en handlingsplan for smart energi, som primært ser ud til at fokusere på smart energi i forhold til anvendelse af data og digitalisering. Det er uklart, hvordan der tænkes på smarte løsninger i form af en bedre integration imellem det eksisterende system og ny infrastruktur. (Dagens Byggeri)

Læs pressemeddelelsen