Presseklip, uge 2 2015: Skattekroner går tabt

Presseklip, uge 2 2015

Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, påpeger fordele og ulemper ved den nye udbudslov i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis. Henrik Garver fremhæver, at omkostningerne, der er forbundet med indkøb for både offentlige kunder og de private leverandører, skal minimeres, ligesom den offentlige efterspørgsel skal anvendes, så den fremmer kvalitetsudvikling, innovation og bæredygtighed.

Et stort gennembrud i den nye udbudslov er afskaffelsen af annonceringspligten. Desuden åbner den nye udbudslov op for øget dialog før og under udbuddet, FRI håber i den forbindelse, at transaktionsomkostningerne vil falde, fordi misforståelser undgås. Samtidig forventer FRI færre annullerede udbud, fordi der er skabt større klarhed om succeskriterier og kundernes værdier, inden der afgives et endeligt tilbud.

Til gengæld har udbudslovens fleksibilitet også en bagside, idet der ikke er sat et maksimalt tal for, hvor mange bydende en offentlig indkøber kan invitere til at give bud, hvilket kan få transaktionsomkostningerne hos de bydende til at eksplodere. FRI anbefaler, at tre leverandører typisk er fornuftigt og tilstrækkeligt, når der er tale om projekter, hvor de mere fleksible udbudsformer anvendes. (Frederiksborg Amts Avis)

Ingeniøren skriver, at danske ingeniører i 2014 skiftede job langt oftere end i 2009. De mange jobskift har presset lønningerne opad, så årets lønstigning for privatansatte ingeniører blevt 3,9 procent, og hele 4,3 procent for ingeniørspecialisterne. Tidligere på året påpegede FRI og IDA, at specialisterne vil få stigende betydning i en verden præget af global konkurrence. (Ingeniøren)

De rådgivende ingeniører er branchen med den største omsætningsfremgang i Afrika, COWI omsatte sidste år for 275 mio. kr. på det afrikanske marked, oplyser Børsen. 16. procent af den samlede omsætning hos de rådgivende ingeniører hentes på det afrikanske marked, det er mere end 400 mio. kr. Som kilde er anført Foreningen af Rådgivende Ingeniører. (Børsen)