Byggeplads2

Presseklip: Regeringens vækstpakke vil styrke produktiviteten i byggeriet

Uge 20 2015
En række medier - heriblandt TV2 News, hvor Henrik Garver blev interviewet, har bragt FRI's pressemeddelelse om regeringens forslag til en vækststrategi, hvor mange af emnerne har direkte indflydelse på branchens arbejde. ”Jeg hæfter mig særligt ved to tiltag, der vil bidrage positivt til en bedre, mere produktiv og mere effektiv byggeproces. Det er modernisering af den tekniske byggesagsbehandling og afskaffelsen af ejerskabsrestriktioner for landinspektørvirksomheder. Med begge forslag forenkles byggeprocessen, og det vil komme byggeriet til gavn gennem en bedre proces og være til glæde for alle byggeriets kunder, fordi byggesager generelt vil kunne afsluttes hurtigere”, siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI. (TV2 News, Altomteknik, Dagens Byggeri, Bygtek, Byggeri)

Læs FRI’s pressemeddelelse

Licitationen bringer også historien om vækstpakken, men fokuserer hovedsagelig på de harmoniserede energikrav til en række produkter. Både FRI og DI Byg mener harmoniseringen vil være positivt for dansk byggeri. (Licitationen)

Byggeeksport, Mandag Morgen News har spurgt Foreningen af Rådgivende Ingeniører om, hvorfor ingen danske ingeniørvirksomheder er børsnoteret. Henrik Garver, adm. direktør i FRI, vurderer, at de danske rådgivere ikke har problemer med at rejse den nødvendige vækst- og opkøbskapital og peger på, at aktionærerne i en børsnoteret virksomhed vil se hurtige reslutater, hvilket måske ikke stemmer overens med virksomhedens mere langsigtede strategi om en rolig udvikling. (Mandag Morgen News)