Aviser

Presseklip: Et " all-time high" for ingeniørbranchen

Uge 21 og 22 2017

Et " all-time high" for ingeniørbranchen
"All-time high". Sådan sammenfatter Henrik Garver, adm. direktør i FRI, situationen lige nu i ingeniørbranchen. Det gælder omsætning, indtjening og beskæftigelse, og det gælder i forhold til ingeniørvirksomhedernes indflydelse på egne rammer og styring af byggeprocesser og anlægsprojekter. Der er lidt kamp mellem brancher i øjeblikket, en brancheglidning mellem især arkitekt- og ingeniørbrancherne, men behovet for rådgivende ingeniører er større end nogensinde. Og fordi danske ingeniørvirksomheder har været veldrevne gennem mange år, har de en robusthed, som gør, at de står stærkt, udtaler Henrik Garver. (Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Fyns Amtsavis)

Bunkebryllup i rådgiverbranchen
Det seneste års tid har der været sat turbo på fusionerne i rådgiverbranchen. Danmarks tredjestørste rådgiverfirma, NIRAS, har slået pjalterne sammen med det femtestørste, Alectia. Og det sjettestørste, Atkins Danmark, ser ud til at blive en del af canadiske SNC-Lavalin. Opkøbet er atypisk i den forstand, at det hyppigst er rådgivere i nordiske lande, der fusionerer, fortæller adm. direktør for FRI, Henrik Garver: "Mange af rådgiverne ser i dag Norden som ét stort hjemmemarked. Der kan være forskelle i konjunkturudviklingen landene imellem, men fordi kulturen er så ens, er det let at flytte medarbejdere og kompetencer rundt mellem projekter i de forskellige lande". (Ingeniøren)

Rådgiverne på rette kurs
Beskæftigelsen hos de rådgivende ingeniører er rekordhøj, viser FRI's seneste konjunkturmåling. Det er især stor aktivitet inden for boligbyggeri, offentligt byggeri, erhvervsbyggeri og på energiområdet, der driver den positive udvikling. Derimod har branchen generelt oplevet et fald i opgaver inden for infrastruktur, miljø og på eksportmarkedet. "Virksomhederne lider under usikkerheden om blandt andet Togfonden. Dertil kommer en tilbageholdende udvikling af infrastrukturen i kommunerne og en generelt stop-go-præget tilgang til området", siger adm. dir. i FRI Henrik Garver. Han anbefaler, at kommuner aktuelt øger deres aktuelle niveau af infrastrukturinvesteringer, ikke mindst for at løfte tilstanden af infrastrukturen. (Dagens Byggeri)

Dansk Byggeri: Hvorfor lejer kommunerne sig ikke ind i bygningerne?
FRI's State of the Nation-rapport leverer fakta til Dansk Byggeris artikel om fornuften af rettidigt vedligehold af bygninger og veje. Kommunernes bygninger har ifølge rapporten et akkumuleret vedligeholdelsesefterslæb på mindst 25 milliarder kroner. (Altinget, Dansk Byggeri)