HGnews

Presseklip: Kommunale veje skal repareres for milliarder

Uge 22 2018

FRI i TV2 Nyhederne og TV2 News: fokus på Asset management og bedre vedligehold af kommunale veje
FRI’s direktør Henrik Garver var i morges i TV2 Nyhederne omkring vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje. Drøftelsen gik på konsekvenserne ved manglende vedligehold, herunder at det er dyrt at udskyde reparationer af de kommunale veje og mulighederne for at forbedre indsatsen ved, at kommunerne styrker deres ”asset management”. (TV2 Nyhederne, TV2 News)

Byggeriets digitalisering - det må ikke blive en ommer!
Ingeniøren skriver i en kronik, at FRI var aktiv spydspids, da det tilbage i 80'erne lykkedes byggeriets parter at få del i et milliardstort udviklingsprogram vedrørende informationsteknologi. Derfor undrer det, at regeringen i januar barslede med en strategi for Danmarks digitale vækst, hvor et forslag er en strategi for det digitale byggeri. Forslaget kommer på et tidspunkt, hvor det ser ud til, at den hidtidige forankring af arbejdet med digitalisering, nemlig IKT-bekendtgørelsen for det offentlige byggeri, bortfalder. Det vil ske, når regeringens forslag fra efterårets lovkatalog om ophævelse af Lov om offentlig byggevirksomhed gennemføres. Skribenten understreger vigtigheden af et bredt samabejde blandt byggeriets parter. (Ingeniøren)

Beskæftigelsesminister støtter ny asbest-plan i byggeriet
Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Alligevel findes asbest fortsat i ældre bygninger og udgør en sundhedsfare for ansatte i byggeriet ved nedrivning eller renovering. Derfor nedsatte beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen i foråret 2017 en arbejdsgruppe, som FRI har deltaget i, der skulle undersøge behovet for nye initiativer, så færre udsættes for asbest. Det har resulteret i 20 nye anbefalinger, som nu er overrakt til ministeren. Ministeren udtaler i en pressemeddelelse, at det nu skal sikres, at anbefalingerne hurtigst muligt kan igangsættes. (Byggecentrum)