Guldsaekke

Presseklip: Opkøb skaber ny dynamik til det danske marked

Uge 23 2015

Ugens største nyhed har været svenske Swecos opkøb af den hollandsk-baserede rådgivervirksomhed Grontmij. Henrik Garver, adm. dir. i FRI, mener, at opkøbet giver en ny dynamik til det danske marked: "Og det gør Norden til et endnu mere integreret fælles marked for rådgivende ingeniørydelser. Vi ser nu Rambøll og Sweco være de to største nordiske virksomheder, der er i Top-5 på samtlige markeder i Norden. Samtidig er der en række danske virksomheder som COWI og NIRAS, der også står stærkt på flere markeder i Norden, og virksomheder som MOE og Orbicon der opbygger nordiske platforme." (Børsen, Licitationen, Mester Tidende, Alt om teknik, Byens Ejendom, Dagens Byggeri, Mandag Morgen News, Building-Supply, Estate Media)

Ulrik Ryssel Albertsen, erhvervspolitisk chef i FRI, opfordrer i et debatindlæg i Altinget til en ændring i ansvarsfordelingen på energispareindsatsområdet. FRI bakker op om en evaluering fra Deloitte, som på en række punkter retter en alvorlig kritik af den eksisterende energispareindsats. "Lad det være sagt. Energispareordningens tilskudskroner katalyserer ikke i øjeblikket en væsentlig omsætning for den rådgivende ingeniørbranche. Desværre. Gang på gang slås det fast, at netop rådgivning er det virkemiddel, som har den største additionalitet", skriver Ulrik Ryssel Albertsen. (Altinget.dk)

I en pressemeddelelse d. 22. maj kommenterer administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, en prognose fra Engineer the Future, som viser, at manglen på ingeniører i 2025 vil være på 13.500. Henrik Garver mener, at med den stigende mangel på ingeniører bør vi som samfund være meget opmærksomme på, hvordan vi bruger vores ingeniørressourcer. "Med den stigende ingeniørmangel kommer vi til at mangle ingeniører i alle dele af det danske samfund. Et af de greb, der kan løse noget af problemet, er, at den offentlige sektor trækker på færre ansatte ingeniører, end den gør i dag og i stedet indkøber de ydelser, der er brug for eller privatiserer offentlige services, som regeringen eksempelvis lægger op til med den kommunale Byggesagsbehandling. Når ingeniørerne er i privat ansættelse, sikrer det en langt mere optimal udnyttelse af arbejdsressourcerne, og at viden kan genbruges i Danmark. Og specifikt for de rådgivende ingeniørvirksomheder betyder det, at der vil være mulighed for, at flere ansatte kan eksportere ydelser og dermed skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Den samfundsgevinst høstes ikke med ingeniører ansat i det offentlige", påpeger Henrik Garver. (Dagens Byggeri)