Aviser

Presseklip: Regeringen og KL hæver anlægsrammen

Uge 24 2018

Regeringen og KL hæver anlægsrammen
Kommunerne må næste år bruge lidt flere penge på veje og cykelstier. Samtidig er parterne nået til enighed om, at der skal være et bedre offentligt-privat samarbejde. FRI glæder sig over det lille løft i anlægsrammen: "Men det er dybest set stadig for lavt, og man får ikke indhentet det efterslæb, som vi har på området", udtaler adm. direktør Henrik Garver i Licitationen. (Licitationen)

Digitalisering med et forretningsmål
Næsten halvdelen af de adspurgte i bygge- og anlægsbranchen efterspørger en bedre digital kultur i byggeriet, viser ny analyse "Digitalt Barometer". Henrik Garver, adm. dir. i FRI, mener, at hans medlemsvirksomheder er godt med på digitaliseringen, selv om læringskurven er stejl, fordi teknologien hele tiden flytter sig. (Licitationen)

Bygningsdata skal flyde bedre
Nye studier viser, at den udvikling omkring BIM, der er sket de sidste 10-12 år, ikke har givet de forventede gevinster. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, vurderer: "At der ligger en besparelse i processen fra projekt til udførende, er jeg ikke i tvivl om. Det, vi før gjorde i 2D, bliver smartere og billigere i 3D, med højere kvalitet og bedre processer, og selv om der er snublesten på vejen, for eksempel udfordringer omkring dokumentationskrav, tager vi dem med, for både rådgivere og de store entreprenører er kommet langt i forhold til for 10-15 år siden. (Licitationen)

Bæredygtighed skal ind i bygningsreglementet
Hvis det står til byggebranchen, skal bæredygtighed indarbejdes i bygningsreglementet i form af en frivillig bæredygtighedsklasse. Et bredt udsnit af den danske byggebranche, heriblandt FRI, er derfor gået sammen om et fælles oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. (Byens Ejendom, Local Eyes, SBi)