Aviser

Presseklip: Ordentlige veje kræver langsigtet planlægning

Uge 25 2016

Ordentlige veje kræver langsigtet planlægning
FRI's administrerende direktør, Henrik Garver, og analysechef, David Meyer, har skrevet et indlæg i Trafik og Veje med udgangspunkt i FRI's State of the Nation-rapport, der udkom i marts. Rapporten giver de kommunale veje bundkarakter og konkluderer, at der er et væsentligt efterslæb og behov for en forstærket indsats. 

"I FRI vil vi gerne slå på tromme for, at kommunerne ser anderledes på deres anlægsaktiver. Veje, broer og bygninger er et aktiv, der skal vedligeholdes for at fastholde både den bogførte og den faktiske værdi. Dette vedligehold skal anskues som investeringer, der skaber værdi, og ikke som omkostninger, hvor pengene kunne være brugt bedre." (Trafik og Veje)

Læs indlægget 

Byggeriets parter underskriver fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø
På det netop overståede Folkemøde på Bornholm blev et fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø underskrevet. Bag værdigrundlaget står fem af branchens organisationer, heriblandt FRI, og formålet er at udvikle samarbejdet, øge produktiviteten og forbedre arbejdsmiljøet markant i bygge- og anlægsprojekter i Danmark. (Bygherreforeningen) 

Se denne uges leder om arbejdsmiljø.

Byggesektor går mod store forandringer
I forbindelse med den store byggekonference i Odense blev en række aktører på byggeområdet bedt om at komme med deres bud på, hvor byggebranchen er henne om ti år. Adm. dir. i FRI, Henrik Garver, understregede, at den danske byggebranche om ti år har en digital udfordring: "Vi arbejder i dag med digitale modeller. Om ti år er de digitale modeller baseret på åbne standarder og platforme, så data kan udveksles på tværs". Desuden forudser Henrik Garver, at der kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft blandt ingeniørerne, ligesom transaktionsomkostningerne er et problem, der skal løses. (Dagens Byggeri)