Aviser

Presseklip: Danske rådgivere planlægger byer i hele verden

Uge 26 2016

Pjece giver overblik over udbudsregler
FRI og DANSKE ARK har i samarbejde med offentlige indkøbere og bygherrerådgivere revideret vejledningen "Gode råd om udbud", så der tages højde for de nye regler i Udbudsloven og Forsyningsvirksomhedsdirektivet. "Den nye udbudslov er en forbedring, men kun hvis indkøberne bruger de nye og forbedrede rammer med omtanke. Derfor har FRI sammen med DANSKE ARK revideret pjecen"Gode råd om udbud"med udgangspunkt i den nye udbudslov, der trådte i kraft ved årsskiftet. Vi håber på, at offentlige indkøbere vil tage sig tid til at læse pjecen og følge rådene - så både indkøber og byder sparer tid og penge," siger Ulla Sassarsson, advokat og vicedirektør i FRI. (Dagens Byggeri, Byggecentrum, Alt om Teknik, Ugens Erhverv, Håndbog for Bygningsindustrien)

Danske rådgivere planlægger byer i hele verden
Omsætningen i udlandet er større for danske rådgivere end deres omsætning herhjemme. Udviklingen vil fortsætte, mener FRI. "Vi ser en høj grad af urbanisering i den vestlige verden og i udviklingslandene ikke mindst. Derfor er der et stort behov for byplanlægning koblet med et behov for klimatilpasning", udtaler Henrik Garver, adm. dir. i FRI. (Ingeniøren)

Nyt samarbejde skal gøre det sikrere at gå på arbejde
Fem af byggebranchens organisationer, heriblandt FRI, vil med nyt, fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø øge sikkerheden på landets byggepladser. Værdigrundlaget, som blev præsenteret og underskrevet på Folkemødet på Bornholm, skal sikre fælles fodslag i bygge- og anlægsbranchen. (Bygtek)

Hjørrings veje halter bagefter
Vendelboposten omtaler FRIs State of the Nation, som beskriver tilstanden af Danmarks infrastruktur. Rapporten giver generelt de kommunale veje bundkarakter. Og vejene i Hjørring Kommune er med til at trække karakteren nedad. Flere af kommunens veje er så slidte, at der er behov for en ekstraordinær indsats, lyder vurderingen fra FRI. (Vendelboposten)