Aviser

Presseklip: Massiv mangel på rådgivende ingeniører bremser væksten

Uge 26 2018

Nordisk problem er nu blevet europæisk
Den stadige forbedring af Europas økonomi er med til at forstærke problemerne med flaskehalse i Danmark. Det, der tidligere var et dansk eller skandinavisk problem, er nu blevet et europæisk problem. "Det er ikke længere tilstrækkeligt at kunne rekruttere inden for det indre marked i Europa, men virksomhederne må søge arbejdskraften uden for Europa”, udtaler FRI’s adm. dir., Henrik Garver. I dag bliver udlændinge fra lande uden for EU mødt med krav om at skulle tjene knap 420.000 kr. om året for at få lov at arbejde i Danmark under den såkaldte beløbsordning, den beløbsgrænse ønsker FRI's direktør sat ned.  (Børsen, Ejendomswatch)

Massiv mangel på rådgivende ingeniører bremser væksten
Hver femte ingeniørvirksomhed har afvist opgaver på grund af mangel på arbejdskraft, skriver Ingeniøren. Det skaber frustration i branchen. Henrik Garver, adm. dir. i FRI, ærgrer sig over manglen på rådgivere, da det får negative konsekvenser for både væksten og for muligheden or at løse vigtige samfundsproblematikker. "Kunderne oplever det ikke nødvendigvis som en udfordring, medmindre de får nej til en opgave. Men bag kulissen mærker alle i branchen en massiv mangel på rådgivende  ingeniører," siger han og tilføjer: "Da vi havde lavkonjunktur, gav det mening at omskole folk inden for bygge- og anlægsbranchen, men det er ikke tilfældet i dag. Der findes ikke nogen områder, man kan flytte folk væk fra." (Ingeniøren)

Med nyt aftalesystem er rådgiveren ikke længere tillidsmand
Det bliver klarere, hvad rådgiveren skal levere til bygherren, når det nye AB-system træder i kraft næste år. Men tilliden er væk, skriver FRI i en pressemeddelelse. De rådgivende ingeniørvirksomheders rolle og funktion ændres nemlig markant i forhold til det hidtidige aftalegrundlag. "Vi går som rådgivere fra at være bygherrens tillidsmand til at være leverandør. Før byggede samarbejdet med bygherre på tillid. Nu skal alt skrives ned i aftalerne og det ødelægger tilliden2, udtaler Henrik Garver, adm. dir. i FRI, og fortsætter: Med det nye aftalesystem bliver det fremover helt klart, hvad rådgiveren skal levere. Og dermed får man et langt bedre grundlag for at skabe den rigtige forventningsafstemning i et projekt fra første dag." (Licitationen, BygTek, Dagens Byggeri, Estate Media)

Læs pressemeddelelsen

Byggeriet enige om otte veje til færre transaktionsomkostninger
Transaktionsomkostninger på rådgivningsopgaver udgør op til 37 pct. af den samlede værdi af opgaven. Det har fået en enig branche til at komme med 8 anbefalinger. Byggeriet bliver hermed den første branche, der i fællesskab tager hånd om problemets rod. ”Vi er klar over, at anbefalingerne ikke løser alle problemer, men forhåbentlig kan dette udspil ses som en seriøs opfordring til både bygherre og rådgiver om at se indad og fokusere på, om der er nogle forretningsgange, der kan ændres”, siger direktør i FRI, Henrik Garver. (Bygherreforeningen)

Læs de otte anbefalinger