Aviser

Presseklip: Fasthold byggeriets vækstpakke og grøn omstilling og hold fast ved Femern-projektet

Uge 27 2015

FRI opfordrer i en pressemeddelelse den nye regering til at fastholde de vækstinitiativer inden for byggeriet, som den tidligere regering fik udpeget, men som endnu ikke er omformet til lov. Også inden for den grønne omstilling er der behov for en gentænkning af den samlede forsyningsinfrastruktur, så de investeringer, der udføres i dag og de næste ti år frem, alle bidrager til målet om, at Danmark er uafhængigt af energi fra fossile brændsler i 2050. (Licitationen, Dagens Byggeri, Altomteknik, Bygtek)

Læs pressemeddelelsen

I Licitationen opfordrer adm. dir. i FRI, Henrik Garver, forligskredsen omkring Femern-forbindelsen til, at Danmark siger ja tak til tilbuddet fra EU-kommissionen om støtte på cirka 4,4 mia. kroner og fastholde at anlægge tunnelforbindelsen under Femern Bælt. "Det har ikke været realistisk at få hele det beløb, som man har søgt om, og der er mulighed for at få flere EU-midler i en næste ansøgningsrunde efter 2018. Derfor bør den udmeldte EU-støtte ikke få politikerne til at trække i håndbremsen", udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

I en pressemeddelese skriver Foreningen af Rådgivende Ingeniører, at nye tal viser, at  danske rådgivende virksomheder akut mangler 200 ingeniører. Om fem år vil tallet være femdoblet, og det truer væksten i samfundet, fordi ingeniøropgaver, der ikke kan løses i Danmark, flyttes til udlandet. (Building-Supply

"Væksten i Danmark er nu for alvor i gang. Vi kan se, at det har fået efterspørgslen på rådgivende ingeniørydelser til at stige. Hvis ikke arbejdskraften er til stede i Danmark, vil flaskehalsene på arbejdsmarkedet føre til, at branchen flytter opgaverne til udlandet. De danske virksomheder kan derfor godt håndtere manglen, men det skaber et langsigtet problem i forhold til den fremtidige udvikling af arbejdspladser i Danmark. Ingeniørmangel og generel mangel på arbejdskraft er et samfundsproblem", siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Læs pressemeddelelsen