Hul i asfalt

Presseklip: Besparelser rammer kloakker, veje og bygninger

Uge 28 2015

Kommuneaftalen, hvor der skal skæres for 900 millioner kroner i anlægsinvesteringer, får store konsekvenser for veje, kloakker og bygninger, vurderer Henrik Garver, administrerende direktør i FRI. "Det er den forkerte vej at gå. Mange kommuner har pengene til at vedligeholde og fremtidssikre bygninger og infrastruktur, men det lader sig ikke gøre inden for rammerne. Vi har behov for en række overordnede målsætninger for den offentlige bygningsmasse i Danmark, og for en overordnet plan for trafikinfrastrukturen, så vi ikke unødigt reducerer muligheden for at investere, hvor der er midler og behov, men derimod har fokus på at skabe væsentlige forbedringer, og fortsat over en årrække kan holde økonomien i balance," påpeger Henrik Garver, FRI. (Ingeniøren, Byens Ejendom, Byggeri, Alt om teknik, BygTek, Dagens Byggeri)

Foreningen af Rådgivende Ingeniører opfordrer sammen med Konstruktørforeningen regeringen til at give fradrag for rådgiverydelser i den ny grønne boligjobordning, så man sikrer sig, at boligejerne får optimalt udbytte af deres energiinvesteringer. " Nu er det politisk virkelighed, at der kommer et grønt håndværkerfradrag. Dermed skifter vores fokus i FRI fra, om ordningen giver mening eller ej, til hvordan vi sikrer det bedste samfundsøkonomiske resultat af ordningen. Hvis man vil gøre håndværkerfradraget grønnere, så er det en god idé at sørge for, at man også kan få tilskud til rådgivning, så boligejerne ikke kaster sig ud i et ombygningsprojekt uden hjælp til at prioritere, hvad der er den mest grønne løsning," udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Licitationen, Ingeniøren)