Mand loeber orange pil

Presseklip: Rådgiverbranchen sætter nye rekorder

Uge 28-32 2015

Uge 32

Rådgivende ingeniørvirksomheder satte i 2014 ny omsætningsrekord i Danmark og internationalt. Det viser FRI's nye brancheundersøgelse. Branchen havde i 2014 en overskudsgrad på 6,7 procent mod 6,1 procent i 2013 og en vækst i omsætningen på 5,7 procent. "Den nye undersøgelse illustrerer vigtigheden af, at virksomhederne er effektive - især når der i stigende grad skal konkurreres med udenlandske virksomheder. Det er også kommet til udtryk ved en fortsat konsolidering, både i Danmark og internationalt", siger Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. (Licitationen, Finans, Building-Supply, Byens Ejendom, Byggeri, Bygtek, Dagens Byggeri, Ugens Erhverv)

Læs pressemeddelelse

Også Jyllandsposten bringer en artikel om branchens rekordomsætning baseret på FRI's branchebeskrivelse og skriver, at 2015 ser ud til at blive det bedste år nogensinde for de rådgivende ingeniører i Danmark. "Med den ekspansion, som de danske rådgivende ingeniørvirksomheder har lavet i slutningen af 2014 og i foråret 2015, vil udviklingen med vækst blive endnu mere tydelig i 2015", spår Henrik Garver, adm. direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. (Jyllandsposten)

Jyllandsposten retter desuden fokus på mangel på arbejdskraft i den rådgivende ingeniørbranche. Carsten Toft Boesen, adm. direktør i Niras og bestyrelsesformand for FRI, fortæller, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er blevet en begrænsning, og at virksomheden derfor mangler flere end 25 ingeniører i øjeblikket. I Foreningen af Rådgivende Ingeniører er man heller ikke i tvivl om, at manglen på ingeniører lægger en dæmper på omsætningen: "Og flaskehalse vil fortsat være et problem i mange år endnu. Vi kan se, der et større optag nu af studerende, men der går jo nogle år, før det slår igennem på antallet af uddannede", udtaler Henrik Garver, adm. direktør i FRI. (Jyllandsposten, Finans)

Licitationen skriver på baggrund af FRI's branchebeskrivelse, at de danske rådgivende ingeniører oplever større omsætning i udlandet end i Danmark, og at det er en tendens, som fortsætter. "FRI-branchen er en af de mest internationale brancher i Danmark. Det illustrerer den internationale omsætning med al tydelighed. Branchen under et omsætter for 11,3 mia. kroner rådgivningsydelser i udlandet og for 9,9 mia. kroner rådgivningsydelser i Danmark", udtaler FRI's adm. direktør, Henrik Garver. (Licitationen)

Ingeniøren retter fokus på, at branchebeskrivelsen viser, at danske rådgivere nu har flere ansatte i udlandet end i Danmark. De seneste år har antallet af medarbejdere og omsætningen i de udenlandske datterselskaber nærmet sig, hvad man ser på det danske hjemmemarked, og i 2015 er der for første gang flere ansatte i de udenlandske datterselskaber end i Danmark. (Ingeniøren)

Der er masser af jobs og spændende opgaver til kommende rådgivende ingeniører i både ind- og udland vurderer FRI ovenpå årets positive studieoptag. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, peger på, at de kommende dygtige rådgivende ingeniører kommer ind i en branche, hvor der er konstant jobskabelse. "De vil også kunne forvente at være med til at løse nogle ad de allermest spændende samfundsudfordringer, som verden står over for netop nu. Det gælder alt lige fra design af veje, jernbane og byggeri, til løsningen af de mange udfordringer, som følger af klimaforandringer", udtaler Henrik Garver. (Bygtek, Dagens Byggeri, Byggeri, Byens Ejendom)

Læs pressemeddelelse

I Licitationen kommenterer adm. direktør i FRI, Henrik Garver, præsident Obamas klimaplan, der vil skære knap en tredjedel af energisektorens CO2-udledning og skabe eksportmuligheder for rådgiverne og solcellevirksomhederne. "Der kommer til at være fokus på at omlægge til mere vedvarende energiformer og på en omstilling af deres mange kraftværker. Det er et af de områder, hvor danske rådgivningsvirksomheder er rigtig gode. Men det kræver, at virksomhederne er til stede", påpeger Henrik Garver og fortsætter: "De virksomheder, der gerne vil ind på det nordamerikanske marked skal allerede nu begynde at sætte samarbejder op". (Licitationen)

Uge 31

Sammenlignet med 2014 er ni procent flere blevet optaget på uddannelsen til diplomingeniør, mens fire procent flere har fået plads på civilingeniøruddannelserne. Det kalder administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, for en god nyhed. "Næste skridt er at sikre, at universiteterne har kapacitet til at holde og helst også gøre kvaliteten af uddannelserne bedre. Hos FRI har vi en løbende dialog med universiteter og virksomheder, og firmaerne, der er med til at sikre kvalitet i uddannelserne, gør heldigvis allerede nu meget for at bidrage med undervisning, så kandidaterne ad den vej får øjnene op for, at arbejdet som rådgivende ingeniør er spændende", siger Henrik Garver. (Licitationen)

FRI's opfordring til regeringen om at give fradrag for rådgiverydelser i den ny grønne boligjobordning har fået omtale i flere dagblade. Det har fået en række politikere i Køge Kommune til at stille spørgsmål ved, om den konsulentbistand, man køber sig til i forbindelse med særlige byggerier, er tilstrækkelig. (Dagbladet Køge, Dagbladet Ringsted, Dagbladet Roskilde)

Uge 30

Sverige er blevet en vigtig brik i danske ingeniør-, rådgivnings- og byggevirksomheders omsætning. Det viser en ny opgørelse over eksporten til nabolandet. Danske virksomheder byggede sidste år infrastrukturprojekter i nabolandet for 3,4 milliarder danske kroner. Det svarer til cirka 19 procent af hele den samlede udenlandske omsætning for henholdsvis danske rådgivende ingeniørvirksomheder, danske arkitektvirksomheder og danske bygge- og anlægsvirksomheder. Det viser en ny opgørelse fra FRI, Danske ARK og Dansk Byggeri.

"Man kan kort og godt sige, at der er fart på danske virksomheder, der laver infrastruktur i Sverige. Vores naboland er blevet et stort marked for danske virksomheder. Fremtiden ligger i Sverige, og tallene viser tydeligt, at der allerede er en del danske virksomheder, der har fået foden indenfor på det svenske marked", siger Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. (Licitationen, Finans.dk, Building-Supply, Dagens Byggeri, Dansk Byggeri)

Uge 29

Børsen bringer en artikel om, at topchefer fra højteknologivirksomheder advarer om, at Danmark udklækker for få ingeniører med topkarakterer. De nyuddannede mangler arbejdsdisciplin og ærgerrighed, lyder det. Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, påpeger ligeledes, at ingeniørstandens elitekorps ikke er stort nok: "Vi mener ikke, at fagligheden er helt høj nok, når nye ingeniører kommer ud fra universiteterne. Selv om det går den rigtige vej. Universiteterne arbejder på sagen, men der er fortsat tydeligt plads til forbedring." (Børsen)

Uge 28

Kommuneaftalen, hvor der skal skæres for 900 millioner kroner i anlægsinvesteringer, får store konsekvenser for veje, kloakker og bygninger, vurderer Henrik Garver, administrerende direktør i FRI. "Det er den forkerte vej at gå. Mange kommuner har pengene til at vedligeholde og fremtidssikre bygninger og infrastruktur, men det lader sig ikke gøre inden for rammerne. Vi har behov for en række overordnede målsætninger for den offentlige bygningsmasse i Danmark, og for en overordnet plan for trafikinfrastrukturen, så vi ikke unødigt reducerer muligheden for at investere, hvor der er midler og behov, men derimod har fokus på at skabe væsentlige forbedringer, og fortsat over en årrække kan holde økonomien i balance," påpeger Henrik Garver, FRI. (Ingeniøren, Byens Ejendom, Byggeri, Alt om teknik, BygTek, Dagens Byggeri)

Foreningen af Rådgivende Ingeniører opfordrer sammen med Konstruktørforeningen regeringen til at give fradrag for rådgiverydelser i den ny grønne boligjobordning, så man sikrer sig, at boligejerne får optimalt udbytte af deres energiinvesteringer. " Nu er det politisk virkelighed, at der kommer et grønt håndværkerfradrag. Dermed skifter vores fokus i FRI fra, om ordningen giver mening eller ej, til hvordan vi sikrer det bedste samfundsøkonomiske resultat af ordningen. Hvis man vil gøre håndværkerfradraget grønnere, så er det en god idé at sørge for, at man også kan få tilskud til rådgivning, så boligejerne ikke kaster sig ud i et ombygningsprojekt uden hjælp til at prioritere, hvad der er den mest grønne løsning," udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Licitationen, Ingeniøren)