Aviser

Presseklip: Digitalisering er et nøgleord for fremtidens ingeniører

Uge 3 2016

Digitalisering er et nøgleord for fremtidens ingeniører 
I takt med den teknologiske udvikling og den øgede globalisering får ingeniører mere og mere at lave. Men hvilke kompetencer skal man som ingeniør holde fast i og tilegne sig på fremtidens arbejdsmarked? Henrik Garver, direktør for FRI, vurderer, at digitaliseringen kommer til at spille en stor rolle for fremtidens ingeniørkompetencer.

"Man skal først og fremmest forstå de matematiske og fysiske love, der ligger bag teknologien og de ingeniørmæssige løsninger, men derudover skal man kunne anvende digitale værktøjer. At kunne begge dele er en forudsætning for at kunne arbejde på fremtidens arbejdsmarked," siger han. (Jyllands-Posten)

Flere unge vil være ingeniører - men ikke nok
Om ti år vil der være en mangel på over 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Det viser en prognose udarbejdet til Danmarks teknologiske alliance, Engineer the future, af IDA og DI. Efterspørgslen fra alle dele af erhvervslivet stiger, og alt for få unge ønsker at tage en teknisk uddannelse.

"Vi kan se, at der er en stigende efterspørgsel efter medarbejdere i vores medlemskreds, og dermed stigende udfordringer med at rekruttere de nødvendige medarbejdere, der er behov for til at løse opgaverne," siger FRI-direktør, Henrik Garver. Henrik Garver kunne godt tænke sig en teknisk samfundspagt som det bl.a. kendes fra Holland, hvor parlament, virksomheder og uddannelsessteder har lovet hinanden at prioritere den teknologiske udvikling. (Børsen)

Boligjobordning med grønne fradrag
I dag benytter kun et fåtal af boligejere en uafhængig rådgiver, når de energioptimerer eller gennemfører andre forbedringer i boligen. Derfor glæder Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), sig over, at boligejerne nu får mulighed for at fratrække udgifter til energirådgivning fra.

" Boligejerne får ofte gennemført sporadiske energirenoveringer, som ikke for alvor giver noget til energireduktionen. Det skyldes især, at når boligejeren entrerer med en håndværker, vil denne være tilbøjelig til at fokusere på de dele af boligen, som ligger inden for eget fagområde fremfor at kigge på, hvor boligejeren samlet set får størst gavn af energirenoveringen. Derfor er det afgørende, at boligejerne fremover kan benytte ordningen til energirådgivning, leveret af en uafhængig certificeret energikonsulentvirksomhed", udtaler Henrik Garver. (Mester Tidende)