Hænder i vejret

Presseklip: Øget optag på ingeniøruddannelserne

Uge 31 2015

Sammenlignet med 2014 er ni procent flere blevet optaget på uddannelsen til diplomingeniør, mens fire procent flere har fået plads på civilingeniøruddannelserne. Det kalder administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, for en god nyhed. "Næste skridt er at sikre, at universiteterne har kapacitet til at holde og helst også gøre kvaliteten af uddannelserne bedre. Hos FRI har vi en løbende dialog med universiteter og virksomheder, og firmaerne, der er med til at sikre kvalitet i uddannelserne, gør heldigvis allerede nu meget for at bidrage med undervisning, så kandidaterne ad den vej får øjnene op for, at arbejdet som rådgivende ingeniør er spændende", siger Henrik Garver. (Licitationen)

FRI's opfordring til regeringen om at give fradrag for rådgiverydelser i den ny grønne boligjobordning har fået omtale i flere dagblade. Det har fået en række politikere i Køge Kommune til at stille spørgsmål ved, om den konsulentbistand, man køber sig til i forbindelse med særlige byggerier, er tilstrækkelig. (Dagbladet Køge, Dagbladet Ringsted, Dagbladet Roskilde)