Folk -lytter

Presseklip: Markant flere på vej som ingeniører

Uge 33 2015

Børsen bringer et uddrag af FRI's pressemeddelelse om rekordoptaget på ingeniøruddannelserne. Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, udtaler: "De kommende dygtige ingeniører vil, i den rådgivende branche, komme ind i branchen, hvor der er en konstant jobskabelse. De vil også kunne forvente at være med til at løse nogle af de allermest spændende samfundsudfordringer, som verden står over for netop nu. Det gælder alt lige fra design af veje, jernbaner og byggeri, til løsningen af de mange udfordringer, som følger af klimaforandringer", siger Henrik Garver.

I alt 5282 unge har i år fået tilbudt en studieplads på en ingeniøruddannelse mod blot 2799 i 2007. Det er en stigning på 89 pct. Flere brancher bejler til de kommende ingeniører, og her er den rådgivende ingeniørbranche blandt de største aftagere af ingeniører i Danmark. (Børsen)

Læs FRI's pressemeddelelse