Aviser

Presseklip: Effektiviseringer hos forsyningsselskaberne skal også gavne eksporten

Uge 34 2016

Effektiviseringer hos forsyningsselskaberne skal også gavne eksporten
I en pressemeddelelse hilser FRI flere af anbefalingerne i McKinsey-rapporten velkommen. "FRI har længe plæderet for en mere effektiv forsyningssektor. Blandt andet har vi ønsket, at de forsyninger, som det giver mening at sammenlægge, får flere og tydeligere incitamenter til at gennemføre fusioner, så de vil kunne drives mere effektivt," siger Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. (Energy-Supply, Alt om Teknik, Altinget, Dansk Fjernvarme, Dagens Byggeri)

Læs pressemeddelelsen

Dårligt indeklima hæmmer fortsat indlæringen i folkeskolen - men det går fremad
Ingeniøren henviser i en artikel om dårligt indeklima til FRI's State of the Nation-rapport fra marts 2016, som viser, at efterslæbet på vedligeholdelse og renovering af den offentlige bygningsmasse er på godt 50 milliarder. En ny rapport fra Byggefakta viser nu, at kommunerne har skruet op for investeringerne i deres bygningsmasse. "Det er glædeligt og fornuftigt, at det er inden for skole- og uddannelsesbyggeri, at kommunerne investerer mest. Hvis vores skoleelever skal blive endnu bedre i fremtiden, kan vi ikke byde dem klasselokaler, hvor eksempelvis CO2-koncentrationen er så høj, at lokalet er uegnet til undervisning efter blot 10 til 15 minutter," siger Henrik Garver, adm. dir. i FRI. (Ingeniøren)

Clintons byggeboom giver muligheder for danske virksomheder
Hillary Clinton vil skabe jobs ved massive investeringer i veje, broer og havne, afslørede hun i en tale i Detroit. Det kan dryppe på danske entreprenører, rådgivere og materialeproducenter. Adm. dir. i FRI, Henrik Garver, forklarer:

" Clintons tale åbner muligheder for danske rådgivere. Både for dem, der allerede er i Nordamerika, men også for dem, der har de kompetencer, som amerikanerne har brug for. Der er i USA i forvejen en stor efterspørgsel på ingeniører og rådgivere, men det kommer til at stige, og det vil derfor være naturligt at kigge mod Europa for at finde dem, der har kompetencerne." (Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Struer, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Folkebladet Lemvig)