Aviser

Presseklip: Finanslov 2017 - Lav en masterplan for infrastrukturen

Uge 35 2016

Finanslov 2017: Lav en masterplan for infrastrukturen
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, opfordrer Folketingets partier til at indgå langsigtede rammer og planer for Danmarks infrastruktur, så usikkerheden om fremtidige infrastrukturprojekter begrænses. ”Det er glædeligt og tiltrængt, at regeringen afsætter penge til nogle her-og-nu investeringer i infrastrukturen. Dog savner vi nogle mere langsigtede rammer og planer for Danmarks infrastruktur, så vi begrænser mængden af stop-go løsninger i fremtiden", udtaler Henrik Garver, FRI. (Licitationen, Ingeniøren, Alt om Teknik, Byggecentrum, Dagens Byggeri, Byens Ejendom, Estate Media)

Læs pressemeddelelsen

Ingeniørvirksomheder buldrer afsted
En brancheundersøgelse fra FRI understreger, at danske rådgivende ingeniørvirksomheder er internationale. "Den høje grad af internationalisering gør branchen mere robust og mindre følsom over for de konjunktursvingninger, der kan forekomme i enkelte lande og inden for enkelte forretningsområder", siger adm. dir. i FRI Henrik Garver. (Licitationen, Alt om Teknik, Building-Supply, Byens Ejendom, Bygtek, Dagens Byggeri, Mandag Morgen News, Idag)

Læs pressemeddelelsen

Nye ressourcer til udenrigstjenesten bør styrke handel og udvikling
Den øgede bevilling på 70 mio. kr. til den danske udenrigstjeneste, som Jyllands-Posten har omtalt, ønsker FRI velkommen i en pressemeddelelse. "Det er positivt, at der bliver skruet op for bevillingerne til udenrigstjenesten. Men 70 mio. kr. er ikke noget meget stort beløb i denne optik, og derfor skal der fortsat prioriteres, så midlerne mest muligt styrker Danmarks diplomatiske muskler i udlandet." (Alt om Teknik)

Læs pressemeddelelsen

Byggeriet vil give penge til veje og uddannelse
I forbindelse med finansminister Claus Hjort Frederiksens præsentation af den nye finanslov, har Licitationen bedt en række aktører i bygge- og anlægsbranchen give deres bud på, hvordan budgettet skal fordeles. Henrik Garver udtaler: "Veje og bygninger skal have et løft. Jeg ville også bruge flere penge på at fastholde de grønne investeringer og dermed understøtte udviklingen med at blive fri af fossile brændsler. Jeg ville også bruge flere penge på uddannelse og forskning, så vi fik flere og bedre kandidater". (Licitationen)

Effektiviseringer hos forsyningsselskaberne skal også gavne eksporten
I en pressemeddelelse hilser FRI flere af anbefalingerne i McKinsey-rapporten velkommen. "FRI har længe plæderet for en mere effektiv forsyningssektor. Blandt andet har vi ønsket, at de forsyninger, som det giver mening at sammenlægge, får flere og tydeligere incitamenter til at gennemføre fusioner, så de vil kunne drives mere effektivt," siger Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. (Licitationen)

Byggebranchen skruer op for arbejdsmiljøet
Et nyt værdigrundlag om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekter skal styrke samarbejdet mellem alle involverede parter. Fem organisationer har skrevet under, heriblandt FRI. "Der er så mange parter involveret i et bygger i, og derfor er det let at pege fingre af hinanden. Værdigrundlaget er et stærkt signal om, at vi står sammen, og at vi er fælles om at om at forbedre arbejdsmiljøet". (Arbejdsmiljøviden.dk)