Aviser

Presseklip: FRI-medlemmer brugte 0,5 mia. på tilbud

Uge 35 2017

FRI-medlemmer brugte 0,5 mia. på tilbud
En netop offentliggjort analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at tilbudsomkostningerne for bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder, der byder på offentlige opgaver i gennemsnit svarer til 9% af kontraktværdien. "Høje tilbudsomkostninger er et massivt problem for bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder. Det dokumenterer vores egne tal fra FRI's undersøgelser af området, og det understøttes nu yderligere af tallene i den nye analyse (...), udtaler Henrik Garver, adm. dir. i FRI og fortsætter: "Problemet er, som jeg ser det, ved at blive dæmmet op i forhold til rådgivende ingeniørvirksomheder. Set over en årrække på 3-5 år, er tallet dalende. Men samtidig er der fortsat alt, alt for mange projekter, hvor den offentlige ordregiver ikke tænker over konsekvenserne, i form af tilbudsomkostninger, når et udbud skrues sammen. Det er ikke kun et brancheproblem, det er et samfundsproblem", afslutter Henrik Garver. (Byggecentrum, Bygtek, Dagens Byggeri, Estate Media)

Læs FRI's pressemeddelelse her

Gennemtænkte overfladeløsninger baner vejen for en bedre klimasikring af byen
Henrik Garver, adm. dir. i FRI er overordnet tilfreds med det stigende fokus på klimasikring og især med de intelligente landskabsløsninger, der både tager hånd om stigende vandmængder, men samtidig skaber bedre bymiljøer. Derfor mener han også, det er nødvendigt at genindføre fuld takstfinansiering af grønne løsninger: "Vi ser eksempelvis, at de grønne overfladeløsninger lider under dette, da de ikke længere kan gennemføres med fuld takstfinansiering. Det bliver lidt teknisk, men det gør i praksis, at det er billigere for en kommune at lave en betonløsning under jorden, end at skabe en overfladeløsning, der også tjener rekreative formål", udtaler han. (Bygge- og Anlægsavisen Indstik i Børsen)