Aviser

Presseklip: Grønne ambitioner rækker ikke alene

Uge 37 2017

Grønne ambitioner rækker ikke alene
FL17 og 2025-planen når ikke i mål med den grønne omstilling, mener FRI. Omlægningen af PSO'en fra afgift til finanslov bør sikre, at der investeres langsigtet i grøn omstilling og vedvarende energi. Erhvervspolitisk chef i FRI, Ulrik Ryssel Albertsen peger på, at regeringens forslag til afskaffelse af PSO-afgiften bl.a. finansieres ved at aflyse udbud af kystnære havvindmøller, indføre prisloft på bud for havmølleparken Kriegers Flak og ved at afskaffe en række grønne puljer og ordninger, som bidrager positivt til den grønne omstilling.

"Den pludselige opbremsning giver en meget uheldig stop-and-go effekt for de virksomheder, der har planlagt og gearet deres organisation og produktionsapparat med udgangspunkt i de rammevilkår, der nu forsvinder over night. Det koster simpelthen millioner på bundlinjen, når rammevilkårene ændres radikalt", siger han. (Dagens Byggeri, Byggeri, Bygtek, Alt om Teknik, Byens Ejendom)

Læs pressemeddelelsen

Regningen vokser, hvis regeringen udskyder vejarbejde
I et debatindlæg i Børsen skriver adm. dir. i FRI, Henrik Garver, at FRI’s State of the Nation-rapport fra marts 2016 viste, at efterslæbet på den offentlige bygningsmasse var på godt 50 mia. kr. Tilsvarende er de kommunale veje og broer, der udgør 95 pct. af Danmarks samlede vejnet, i en tilstand, hvor efterslæb og genopretning løber op i lignende beløbsklasser.

"På den lange bane bliver det løbende vedligehold af de kommunale bygninger, veje og broer billigere, hvis tilstanden først er bragt i orden. Det er dyrt at genoprette infrastruktur, som ikke er blevet rettidigt vedligeholdt. Og det koster oven i købet hver dag på mobilitetskontoen for personer, varer og tjenesteydelser. Derfor vil flere gode veje frigive midler, som politikerne kan disponere over, til nye investeringer; flere varme hænder eller lavere skattetryk. Det gode er nemlig, at investeringer i vedligehold ikke i sig selv er udgiftsdrivende i fremtiden. Tværtimod." (Børsen) 

Læs debatindlægget

Den rådgivende ingeniørbranche hitter blandt unge
Godt image kombineret med stort ansvar allerede tidligt i karrieren betyder, at den rådgivende ingeniørbranche hitter blandt unge teknik- og naturvidenskabsstuderende, viser FRI's Videnopgørelse 2016. 

"Det gode image blandt unge er en indikation på, at branchen er godt rustet til fremtiden, fordi de kan se sig selv i den. En af grundene til, at de kan det, hænger sammen med den type opgaver, som branchens virksomheder løser; det er vigtige opgaver for udviklingen af vores samfund både i Danmark og internationalt. Det betyder at rådgiverne tilbyder arbejdspladser, hvor arbejdet giver mening, udtaler Henrik Garver, adm. dir. i FRI. (Licitationen, Dagens Byggeri, Alt om Teknik, Bygtek, Byggeri, Byggecentrum)

Læs pressemeddelelsen

Udbudsrunder koster ingeniører millioner
I en pressemeddelelse skriver FRI, at de rådgivende ingeniørvirksomheder sidste år brugte 446 mio. kroner på at afgive tilbud på opgaver. Beløbet er ifølge FRI's adm. dir. Henrik Garver 150 mio. kroner for meget.

"Tilbudsomkostninger er en nødvendig udgift, når man byder på opgaver, men 446 mio. kroner er for højt. Når jeg sammenligner med tal fra FRI's britiske søsterorganisation ACE, så burde tilbudsomkostningerne for FRI-virksomhederne ligge på omkring 400 mio. kroner, og hvis vi antager, at heller ikke briterne er perfekte, så er et rimeligt bud, at der kan skæres yderligere 100 mio. kroner væk. Det ærgrer mig, at vi som branche bruger godt 150 mio. kr. for meget på tilbudsomkostninger. Et beløb i den størrelsesorden havde jeg langt hellere set investeret i at gøre Danmark stærkere gennem innovation, yderligere digitalisering eller ved investeringer i medarbejderne", siger Henrik Garver. (Idag, Bygherreforeningen)

Læs pressemeddelelsen  

Rådgivere øger eksporten
En brancheundersøgelse fra FRI understreger, at danske rådgivende ingeniørvirksomheder er internationale. "Den høje grad af internationalisering gør branchen mere robust og mindre følsom over for de konjunktursvingninger, der kan forekomme i enkelte lande og inden for enkelte forretningsområder", siger adm. dir. i FRI Henrik Garver. (Dagens Byggeri)

Læs pressemeddelelsen

Vil kreativiteten i det Københavnske byggeri kunne overleve?
Den 18. august inviterede Byens Netværk til en debataften, hvor Københavns Kommunes nye strategiske partnerskaber blev diskuteret, vendt og drejet. Adm. dir. FRI, Henrik Garver, var betænkelig, men så nogle fordele ved de nye kæmpeudbud: "Vi ser nogle gode takter i forhold til incitamentsmodellerne i kontrakterne ved de gentagende samarbejder, mulige effektiviseringsgevinster og til sidst en optimering af processerne, hvis bygherren blander sig mindre i selve byggeriet." Henrik Garver var dog på sine medlemmers vegne utilfreds med, at man kun skulle have to totalentreprenører, der kommer til at køre alle deres projekter ens, hvilket ender i en one size fits all-model. (Byggeri+Arkitektur)