Aviser

Presseklip: BR15 forlænges med et halvt år

Uge 39 2017

Iværksætterpanel vil sikre risikovillig kapital
Regeringens Iværksætterpanel foreslår, at man gør det lettest muligt for danske startups at ansætte talenter, også når de kommer fra udlandet, herunder IT-medarbejdere og ingeniører, på sædvanlige " startupvilkår". Det er fornuftigt at pege på ifølge adm. dir. i FRI, Henrik Garver: Både for startups, men også for de etablerede virksomheder, bør det være lettere at ansætte arbejdskraft fra udlandet. Derfor skal det være lettere, at få arbejds-og opholdetilladelser -også for ikke-EU borgere. Derudover bør man sætte beløbsgrænsen for, hvor meget de skal tjene ned, for en udlænding, der bliver ansat i en startup-virksomhed tjener måske ikke så høj en løn, men får i stedet aktieoptioner eller medejerskab af virksomheden, siger han. (Licitationen)

Rigtig god eksportprofil
FRI, Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder har sammen udarbejdet Eksportprofil 2017, og det ser ud til, at fremgangen i 2016 bliver fulgt op af et endnu bedre 2017. Sidste år var det entreprenørerne, der trak eksporttallene op, men det forventes, at ingeniører og arkitekter kommer med på væksttoget i 2017. (Byggeriet)

BR15 forlænges med et halvt år
FRI, Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder har udtrykt ønske om, at der indføres en overgangsordning mellem BR15 og BR18, så begge reglementer vil være gældende i en periode. Der peges ikke mindst på, at der er behov for bedre tid til at sætte sig ind i det nye regelsæt og de nye vejledninger. Det ønske har transport, bygnings- og boligminister, Ole Birk Oleen, nu besluttet at imødekomme. Dermed udsættes ophævelsen af BR15 til udgangen af juni 2018. (Byggeri, Bygtek)