Aviser

Presseklip: Brancheglidning får flere i fuldtidsarbejde i ingeniørbranchen

Uge 4 2016

Brancheglidning får flere i fuldtidsarbejde i ingeniørbranchen
Antallet af fuldtidsstillinger i ingeniørbranchen steg markant i første halvår af 2015. Årsagen er, at service- og industrifirmaer flytter over i rådgiverbranchen. Men forskydningen mellem brancher er ikke noget nyt, og hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) genkender man udviklingen, som administrerende direktør Henrik Garver kalder en ’løbende tendens’. "Man ser ingeniører flytte fra service til rådgivning, hvilket ikke er overraskende. Faktisk er det jo bare en erkendelse af, hvordan de pågældende virksomheder skaber værdi hos deres kunder". (Jobfinder, Ingeniøren)

Klimaplaner halter
Dansk Miljøteknologi har gennemgået de kommunale klimatilpasningsplaner, og undersøgelsen viste, at kun 13 kommuner havde en handlingsplan for klimatilpasning, hvor der både er regnet tid og økonomi ind. Dansk Miljøteknologi mener, at klimatilpasningsplanerne bør indeholde en politisk beslutning om serviceniveauet for oversvømmelser og en plan for, hvordan det reealiseres. Også Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, kalder klimatilpasningsplanerne mangelfulde. (BygTek)