Presseklip: Stort ansvar og lavt sygefravær hos rådgiverne

Uge 42 2014

Licitationen omtaler FRI´s Videnopgørelse 2014 og hæfter sig ved det lave sygefravær i rådgiverbranchen. Henrik Garver, FRI, udtaler samme sted, at rådgiverbranchens medarbejdere har et højt ansvar og er meget fleksible i forhold til at arbejde ekstra timer. Det lave fravær og store ansvar kan tyde på en stor medarbejdertrivsel i den rådgivende ingeniørbranche. (Licitationen)