Aviser

Presseklip: Anlægsarbejder hænger i bremsen

Uge 42 2016

Anlægsarbejder hænger i bremsen
Licitationen skriver, at mange vej-og broanlæg trænger til udbedring, især de kommunale og henviser til FRI's State of the Nation-rapport fra marts 2016: "Ifølge Foreningen af Rådgivende Ingeniører har 38 procent af de kommunale broer et større vedligeholdelsesbehov." (Licitationen)

40 år med VEJ-EU
VEJ-EU kan fejre 40 års jubilæum, skriver Trafik & Veje. VEJ-EU er en selvstændig efteruddannelsesforening med vejsektoren som medlemmer. Foreningens medlemmer er i dag VD, KL, DB, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Ingeniørskolernes Lærerforening for Vej-og Trafikteknik (ILVT). FRI har været med i VEJ-EU siden 1985. (Trafik & Veje)