Presseklip: Et indspark til køb af rådgiverydelser

Uge 43 2014

Licitationen og Byggeri har i ugens løb anbefalet FRI-pjecen Intelligente Indkøb af rådgiverydelser, som indeholder en lang række råd til at indkøbe de mest optimale rådgivningsydelser. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, råder i Licitationen til, at man anvender de aftalesystemer, der allerede eksisterer og ikke opfinder nye krav, som i sidste ende fordyrer processen på begge sider.(Licitation, Byggeri)

Licitationen omtaler ligeledes den nye evaluering af Værdibygs arbejde, hvor den rådgivende ingeniørbranche i tre ud af fire tilfælde vurderer, at Værdibygs vejledninger er relevante for deres virksomhed. (Licitationen)