Gammel klode

Presseklip: Fjern bistandsplaster langsomt

Uge 43 2015

Fjern bistandsplaster langsomt
I et debatindlæg i Børsen kommenterer FRI's adm. dir., Henrik Garver, regeringens finanslovudspil, hvor udviklingsbistanden bliver skåret ned til 0,7 pct. af bruttonationalindekset frem for 0,83 pct. som i dag. Det betyder blandt andet, at ambassaderne i Nepal, Zimbabwe og Bolivia samt ambassadekontoret i Mozambique lukker. I landene, som mister deres ambassader, er flere rådgivende ingeniørvirksomheder i gang med projekter, og de har et fast set-up og derfor også kendskab til, hvad der virker. Hidtil er en del af arbejdet koordineret med ambassaderne, men nu, hvor de lukker, vil FRI opfordre til, at man laver en gennemtænkt retræte. Populært sagt skal man "fjerne plastret langsomt", vurderer Henrik Garver. (Børsen)

FRI's direktør satte liv i Kattegatforbindelsen
Aarhus Stiftstidende bringer historien om dengang i 2007, hvor FRI's analysechef, Henrik Garver, en kold og blæsende januardag i 2007 stillede sig op ved Storebæltsbroen og foran TV2-nyhedernes kamera foreslog politikerne at tænke langsigtet og bygge bro mellem Aarhus og Kalundborg. "Da jeg kom med forslaget, var trafik- og transportplanlægningen mere kortsigtet. Vi ville gerne kigge længere frem og argumentere for en mere robust og sammenhængende planlægning med en længere horisont. Og der synes jeg faktisk, at man er kommet et rigtigt langt stykke", siger Henrik Garver og fortæller, han er spændt på konklusionerne i den Kattegat-analyse, der offentliggøres fredag 13. november. (Aarhus Stiftstidende)

Rådgivende ingeniører styrker digitalisering i byggeriet
De rådgivende ingeniørvirksomheder investerer tre gange så meget i IT som den øvrige bygge- og anlægssektor. Det viser FRI's seneste videnopgørelse. "Det er særligt de større virksomheder, der investerer. Men selv de mindste virksomheder ligger på et niveau, der er mere end dobbelt så højt som gennemsnittet for bygge- og anlægsvirksomheder. Det understreger, at det i særlig grad er de rådgivende ingeniørvirksomheder, der sætter strøm til byggeriet gennem digitale værktøjer og modeller", siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI(Børsen, Licitationen, Dagens Byggeri, Byggecentrum, Bygtek, Byggeri, Byens Ejendom, Altomteknik, IDAG.dk, Hfb.dk)

Bedre rammevilkår til byggeriets milliardeksport
Sidste år byggede danske virksomheder og deres datterselskaber broer, tunneller, havne og lignende i udlandet for over 18 milliarder kroner. Det viser en ny opgørelse fra FRI, Danske ARK og DanskByggeri. Det er virksomhedernes datterselskaber i udlandet, der står for 75 procent af omsætningen. "Det afspejler meget godt, at det ikke længere er nok at have moderskibet hjemme i Danmark og så derfra forsøge at sælge sine ydelser i udlandet. I dag kræver det, at man samler et team lokalt, der kan matche det enkelte projekt, og at man samtidig udnytter den globale viden, man også har som virksomhed", forklarer Henrik Garver, adm. direktør i FRI. Og når det går godt i udlandet, smitter det af på beskæftigelsen hjemme i Danmark. En arbejdsplads hos danske ingeniør-, arkitekt- eller entreprenørvirksomheder og datterselskaber i udlandet skaber 1,5 job i Danmark. "Derfor er det vigtigt fra politisk hold også at have fokus på både at få flere af vores virksomheder til at eksportere og ikke mindst give dem de bedst mulige vilkår for at vokse sig store nok til at prøve kræfter med det internationale marked", påpeger Henrik Garver. (Dagens Byggeri, Bygtek, Byggeri, Byens Ejendom, IDAG.dk)

Videncenter for Energibesparelser ikke på finansloven
Selv om regeringeringen har afsat 50 mio. kr. til tiltag inden for energirenovering, er der ikke blevet plads til de 5 mio. kr., det koster at drive Videncenter for Energibesparelser. "Hvis centeret lukker, får vi et tab af viden på længere sigt. Centeret screener løbende viden om energirenoveringer. Man vil stå med spørgsmålet, om den viden, vi har, nu også er den mest opdaterede", siger Henrik Graver, direktør i FRI. (Ingeniøren, Energy-Supply)

FRI hilser regeringens forslag om ny byggesagsbehandling velkomment
I regeringens lovprogram for 2015-16 fremgår, at der indføres en certificeringsordning, der træder i stedet for kommunernes tekniske byggesagsbehandling. Det forslag hilser FRI velkomment. "Der er et stærkt behov for at professionalisere byggesagsbehandlingen, og det bliver grundlæggende adresseret med forslaget, samtidig vil det medvirke til, at byggesagsbehandlingen samlet set vil kunne ske endnu hurtigere end i dag", siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI. (Altomteknik, Dagens Byggeri, Bygtek, Byggeri)

"Slæk ikke på klimamål"
Sådan lyder opfordringen fra administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, til regeringen. Regeringen lægger ifølge et lækket notat til den kommende finanslov op til markante besparelser på grøn omstilling. Henrik Garver påpeger: "Det nuværende 2050-mål er realistisk, men også ambitiøst. (...) Danmark og danske virksomheder har i dag et stærkt internationalt brand i forhold til klimadagsordenen. Når ambitionerne slækkes, påvirkes dette brand og vores fremtidige mulighed for at vise løsninger, der skaber resultater, svækkes tilsvarende." (Altomteknik)

Mangel på klimatilpasningsingeniører
Rådgiverbranchens appetit på klimatilpasningsingeniører er stor, men de studerendes lyst til at arbejde med klimatilpasning er lille. Det viser 2015-tallene for optaget fra Engineer the Future. Derfor har Orbicon nu etableret egen klimaskole for at omskole andre faggrupper. Henrik Garver, adm. dir. i FRI, siger: "Vi tager gerne snakken med uddannelsesinstitutionerne, men udfordringen er at få et sådant forløb til at passe ind i flowet hos den enkelt medarbejder, der ofte er en del af en meget projektorienteret organisation. Men i og med at vi også ser, at forsyningsselskaber og kommuner efterspørger de samme kompetencer, kunne man måske lave nogle fælles forløb med dem".,« siger Henrik Garver. (Ingeniøren)