Aviser

Presseklip: Ingeniører: Rekordår på vej

Uge 43 2017

Ingeniører: Rekordår på vej
Oktober-konjunkturmålingen fra FRI viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder forventer vækst i antallet af medarbejdere og den langsigtede ordrebeholdning. "Når jeg ser på tallene fra vores seneste konjunkturmåling, er der ingen tvivl om, at den rådgivende ingeniørbranche er på vej mod et rekordår i 2017, og at 2018 også tegner til at blive et rigtig stærkt år for branchen. Den nedgang, vi oplever på det danske infrastrukturmarked, mere end opvejes af fremgang på andre markeder og i andre sektorer. Dermed kan vi opjustere vores prognose for både omsætning og indtjening i 2017, udtaler adm. dir. i FRI, Henrik Garver. (Licitationen, BygTek, Idag)

Byggebranchen spiller afgørende rolle i et Danmark uden affald
Byggebranchen er en af landets største sektorer og spiller en afgørende rolle i Danmarks vej til cirkulær økonomi og mindre affald, skriver Henrik Garver, FRI; Michael Nielsen, Dansk Byggeri og Hanne Ullum, Bygherreforeningen i Berlingske. De tre skribenter er medlemmer af styregruppen for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB). "Vi vil i de kommende år se, at rammevilkårene for nedrivning og byggeaffald vil blive strammet, og der er ny lovgivning i støbeskeen. Det forventes, at Miljøstyrelsen vil skærpe kravene til mere kontrolleret nedrivning af bygninger, så affaldet i højere grad kan genanvendes, og de miljøfarlige stoffer inddæmmes".

Læs kronikken her

BR15 forlænges med et halvt år
FRI, Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder har udtrykt ønske om, at der indføres en overgangsordning mellem BR15 og BR18, så begge reglementer vil være gældende i en periode. Der peges ikke mindst på, at der er behov for bedre tid til at sætte sig ind i det nye regelsæt og de nye vejledninger. Det ønske har transport, bygnings- og boligminister, Ole Birk Oleen, nu besluttet at imødekomme. Dermed udsættes ophævelsen af BR15 til udgangen af juni 2018. (Licitationen, MesterTidende, Puff)