Presseklip: Byggejobs ude skaber også jobs hjemme

Uge 45 2014

Dagens Byggeri og Licitationen påpeger, at eksport stadig udgør en stor del af byggebranchens omsætning, og det gavner beskæftigelsen i Danmark. FRI-direktør Henrik Garver mener, at en del af væksten drives af gode referencer fra det danske hjemmemarked, og at det derfor er det vigtigt, på eksempelvis vandområdet, at en ny vandsektorlov understøtter brugen af danske rådgivere frem for, at ydelserne insources i vandselskaberne. (Dagens Byggeri, Licitationen)

En række dagblade skriver, at på trods af, at de danske ingeniørvirksomheder øgede det samlede salg i 2013 en smule, har den træge danske og europæiske økonomi fået branchen til skrue ned for skønnene for 2014 og 2015. Henrik Garver, FRI, mener, at opsvinget er på vej, men dog forsinket i et halvt til et helt år i forhold til, hvad man havde forventet. (Dagbladet Holstebro, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Struer, Lemvig Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad)

Licitationen bringer historien om, at Danmark har en kedelig førsteplads som det land, hvor de offentlige myndigheder fortryder flest udbud. Henrik Garver, FRI, har store forhåbninger til den nye udbudslov, der måske gør det lettere at forventningsafstemme. Mere dialog med færre involverede og en bedre dialog med leverandøren kan vinde meget og forhindre mange misforståelser. (Licitationen)