Aviser

Presseklip: Rådgivere får større ansvar med nyt aftalesæt

Uge 45 2018

Rådgivere får større ansvar med nyt aftalesæt
Nye regler i byggeriet overfører ansvar og økonomisk risiko fra bygherrerne til rådgiverne i et omfang som adm. dir. i FRI, Henrik Garver, godt kunne være foruden. Men alt i alt mener han, at der er opnået et nogenlunde afbalanceret resultat i det nye aftalegrundlag. "Hele den præcision, der går igennem de nye regler, er rigtig rar og vil medføre færre konflikter og bedre projekter," vurderer Henrik Garver. (Børsen, Ejendomswatch)

Stor udfordring for kommuner
Kommunerne står over for store udfordringer for at sikre en god lokal mobilitet for fremtiden: stigende trængsel, flere folk i byerne og klimaudfordringer. For at imødekomme udfordringerne anbefaler FRI i ny scenarierapport, at kommunerne samarbejder mere på tværs, at kommunale veje er forberedt til selvkørende biler, samt at kommunerne ser på nye teknologiske løsninger til at løfte den kollektive trafik. (Nordjyske Stiftstidende,

Når alt, som kan gå galt, går galt
Århus Stiftstidende stiller i en artikelrække skarpt på Aarhus-projekter, som på en eller anden måde kiksede, og spørger Henrik Garver, FRI's adm. direktør, hvorvidt man kan tale om en tendens til en overrepræsentation af bygge-, anlægs- og trafikbommerter i det offentlige. "Det er ikke sikkert, at store offentlige projekter, der måske bliver vedtaget i en sen nattetime, altid får den forberedelsestid, de skal have", siger han og fortsætter: "Når det som regel er offentlige bommerter, der dukker op i medierne, kan det skyldes, at fadæser i den private sektor ofte forbliver skjult for offentligheden". Afslutningsvis understreger FRI-direktøren, at de fleste projekter går godt. "Det er jo også derfor, at vi lægger mærke til de projekter, der på den ene eller anden måde kikser". (Århus Stiftstidende)