Aviser

Presseklip: FRI: Udnyt rammerne i den nuværende vandløbslov

Uge 47 2015

FRI: Udnyt rammerne i den nuværende vandløbslov
I et debatindlæg i Altinget opfordrer adm. dir. i FRI, Henrik Garver, miljø- og fødeminister Eva Kjer til at udnytte rammerne i den eksisterende vandløbslov, fremfor at ændre loven. 

"Som alternativ til en ny vandløbslov bør man udnytte rammerne i den nugældende vandløbslov bedre. Det kan for vedligeholdelsens vedkommende ske i forbindelse med revisionen af regulativerne. Og det kan i forbindelse med vedligeholdelsesbehovet ske ved at vandløbene anskues og forvaltes i sammenhæng med deres ådale, arealanvendelsen og klimaforandringerne. Og ikke mindst ved at man foretager de prioriteringer mellem interesserne, der er nødvendige for at få gode, holdbare løsninger. At ændre vandløbsloven under den påstand, at ændringen ikke vil forringe miljøtilstanden og grundlaget for målopfyldelse, holder ganske enkelt ikke", skriver Henrik Garver. (Altinget)

Læs hele debatindlægget

Energikommission må ikke blive enøjet
Licitationen bringer et debatindlæg, hvor FRI sammen en række af byggeriets andre organistationer udtrykker bekymring for, at Energikommissionen ikke gentager klimakommissionens fejl og glemmer bygninger og energieffektivitet.

"Danmark har en effektiv og veludbygget energiforsyning, som understøtter den grønne omstilling frem mod fossil uafhængighed i 2050. Men udviklingen i energiforsyningen risikerer at blive koblet af udviklingen på forbrugssiden, hvis bygninger og energieffektivitet ikke prioriteres energipolitisk. 

Bygningers energiforbrug spiller en helt central rolle for at reducere det samlede energiforbrug. Det fokus mangler tilstrækkeligt, når de energipolitiske rammer diskuteres", står der blandt andet. (Licitationen)