Aviser

Presseklip: Brug negative renter på kommunale veje

Uge 47 2016

Brug negative renter på kommunale veje
Adm. dir. i FRI, Henrik Garver skriver i et debatindlæg i Børsen, at det giver god mening at investere i infrastruktur, når renten er nul eller negativ. Men ikke alt kan gennemføres på én gang. Derfor er det vigtigt at lade anlæg af ny infrastruktur gå hånd i hånd med udbedring af den eksisterende.

"Jo længere kommunerne venter med at reparere vejene, jo dyrere bliver det at løse problemet. I stedet for at tage lån i det kommunale vejnet bør rammerne ændres, så der kan investeres mere end i dag. Og i lyset af den lave rente og den aktuelle opbremsning i projekter på anden infrastruktur, så er der både råd til det og plads i økonomien", skriver Henrik Garver i debatindlægget. (Børsen)

Lad kommunerne bruge penge på kommunale veje og bygninger
I en pressemeddelelse kommenterer FRI de få infrastruktur-highlights, der er i Finansloven for 2017. 

"I FRI ser vi for det første gerne, at der i regeringsgrundlaget bliver indskrevet, at der bliver lavet en langsigtet prioritering for kommende infrastrukturprojekter i Danmark. Det er endnu vigtigere i perioder, hvor pengene er få, så man ikke får fejlinvesteret i kortsigtede løsninger eller tager beslutninger om infrastrukturprojekter på et uoplyst grundlag. Det andet ønske er at hæve anlægsloftet for kommunerne, så de kan få lov til at bruge flere penge på veje og bygninger, der, som FRI's State of the Nation-rapport 2016 viser, har et stort behov for at blive renoveret." (Ingeniøren, Dagens Byggeri, Byggeri)

Læs pressemeddelelsen

Certificeringsordning vækker bekymring
Flere af byggeriets organisationer har rettet henvendelse til  transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt, fordi de mener, arbejdet med ny byggesagsbehandling bliver hastet igennem. I henvendelsen argumenterer FRI, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og DI Byg for, at arbejdet er en omfattende opgave og derfor bør have mere tid. (Licitationen)