Presseklip: Junckers mia. vil gavne danske virksomheder

Uge 48 2014

Junckers mia. vil gavne danske virksomheder
Henrik Garver, FRI, vurderer i Licitationen, at de mange milliarder fra EU´s investeringsfond kan komme danske virksomheder til gode, også når der er tale om projekter andre steder i Europa end Danmark. "Det væsentlige er, at midlerne bruges der, hvor de styrker dynamikken i europæisk økonomi bedst. Det vil være mest gavnligt for Europa, og dermed også for Danmark", påpeger Henrik Garver.(Licitationen)

I Altinget efterlyser FRI´s bestyrelsesformand Jesper Nybo Andersen og KTC formand, Søren Gais Kjeldsen, klare strukturer, som kan sikre samarbejdet i vandsektoren. (Altinget)