Aviser

Presseklip: Ris og ros til regeringen fra FRI

Uge 48 2016

Ris og ros til regeringen fra FRI
Foreningen af Rådgivende IngeniørerFRI, har analyseret regeringsgrundlaget og opstillet det i positive og negative elementer. På den positive side fremhæver FRI, at 50 procent af Danmarks energiforbrug fra 2030 skal leveres fra vedvarende energi, at udlicitering af offentlige opgaver fremover skal prioriteres, og at regeringen lægger op til at styrke virksomhedernes adgang til at rekruttere dygtige udenlandske medarbejdere.

Omvendt riser FRI regeringen for, at der mangler en plan for de langsigtede investeringer i infrastrukturen og at der er behov for markant at løfte investeringerne i forskning og uddannelse, hvis ambitionerne i regeringsgrundlaget skal indfries. (Licitationen, Byggeri, Bygtek)

Prestigeprojekter trumfer vedligehold af vejene
"Regeringen og forligspartierne har valgt at give penge til nogle få, men gode infrastrukturprojekter. Udvidelsen af E45 mellem Skanderborg og Aarhus er tiltrængt og vil, når projektet er færdigt, betyde mindre kø på denne jyske hovedfærdselsåre. I København er en forundersøgelse forhåbentlig det første skridt mod en stærkt tiltrængt havnetunnel eller Østre Ringvej rundt om København. Det vil kunne løsne markant op for trafikken i myldretiden i hovedstaden, hvor den efterhånden står helt stille", siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI og opfordrer en kommende ny regering til at skrive to ting ind i et regeringsgrundlag: at der bliver lavet en langsigtet prioritering for kommende infrastrukturprojekter i Danmark samt en hævelse af anlægsloftet for kommunerne. (Ingeniøren)