Presseklip: Kompetencer skal matche efterspørgslen

Presseklip, uge 49 2014

I Licitationen kommenterer Henrik Garver, FRI, en ny analyse fra Vej-EU, som viser, at manglen på ingeniører på vej- og baneområdet kun bliver større i fremtiden. Henrik Garver understreger, at det ikke så meget er antallet af manglende ingeniører, der bekymrer FRI, men snarere at de nyuddannedes kompetencer skal matche behovet hos virksomhederne. FRI er i dialog med ingeniøruddannelse for at være med til at sikre kvalifikationerne hos kandidaterne. (Licitationen)