Aviser

Presseklip: Ambitioner om uafhængighed fra fossile brændsler skal fastholdes

Uge 49 2015

Ambitioner om uafhængighed fra fossile brændsler skal fastholdes
I Licitationen kritiserer Dansk Byggeri regeringens planer om at slække på de nationale klimamål og mener, det kan gå ud over virksomhedernes konkurrencemæssige styrkeposition. Adm. dir. i FRI, Henrik Garver, er ikke helt så bekymret. "Så længe vi holder fast i ambitionerne om uafhængighed fra fossile brændsler i 2050, så er retningen sat. Nu bør regeringen og folketingets partier i bredt forlig få besluttet, hvilke skridt der så konkret skal tages. På den måde vil virksomhederne kunne vurdere, hvilke konkurrenceområder, de skal satse på", udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

Statikere skal certificeres, ikke anerkendes
For at skabe mere vækst i samfundet vil Venstre erstatte den nuværende anerkendelsesordning for statikere med en certificeringsordning, skriver Ingeniøren. Regeringen vil "modernisere anerkendelsesordningen for statikere ved at ændre ordningen til en certificeringsordning", står der i en pressemeddelelse om regeringens vækstudspil på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside. 

Avisen skriver endvidere, at blandt andet FRI har udtrykt bekymring for, at antallet af anerkendte statikere var faldende, og gennemsnitsalderen høj. (Ingeniøren)

Bambus udvider hotline
En ny videntjeneste skal hjælpe bygherrer og rådgivere med det ansvar og de pligter, de har i de tidlige faser af byggeriet. "Vi ved, at en væsentlig del af alle arbejdsulykker i byggeriet kan undgås ved bedre planlægning, og derfor skal der så tidligt som muligt i processen tages højde for, hvad der skal udføres på byggepladsen, og hvordan det skal gøres. Derfor er det vigtigt, at vi som bygherrer og rådgivere tænker i sikkerhed lang tid inden, virksomhederne og deres medarbejderne skal i gang på pladsen."

Sådan lyder det samstemmende fra erhvervspolitisk chef Ulrik Ryssel Albertsen i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, chefkonsulent Peter Andreas Sattrup i Danske Arkitektforeninger og udviklingschef Hanne Ullum i Bygherreforeningen. Videntjenesten bliver et nyt tiltag i Byggeriets Arbejdsmiljøbus i daglig tale Bam-Bus, som allerede i dag leverer vejledning om godt og sikkert arbejdsmiljø for virksomheder og håndværkere ude på byggepladserne. (Lokalavisen Vildbjerg)