Presseklip: Udbudsbesparelser er ikke givet på forhånd

Uge 5 2015

I et debatindlæg problematiserer FRI-direktør Henrik Garver konsulentfirmaet Prokuras konklusion om, at den kommende udbudslov vil betyde besparelser i milliardklassen for det offentlige. I hvert fald ikke når det gælder rådgivningsydelser.

Med den øgede fleksibilitet risikerer omkostningerne ved tilbudsindhentning at stige på begge sider af bordet, hvis ikke indkøberne tænker sig om, når de tilrettelægger udbud med forhandling. Henrik Garver foreslår at optimere processen ved at begrænse antallet af bydende undervejs i forhandlingen, så kun de, der bidrager med de bedste ideer, får mulighed for at afgive et egentligt tilbud. Men så vil vi kunne få mere værdi og reelle besparelser. (Dagens Byggeri)