Presseklip: Udbudslov, lønhop og bæredygtighed

Presseklip, uge 50 2014

Børsen, Licitationen og Dagens Byggeri bringer alle FRI´s administrerende direktør Henrik Garvers debatindlæg, som er en kommentar til den nye udbudslov. Henrik Garver mener, den nye udbudslov har mange gode takter, men også en central knast, der kan risikere at føre til øgede tilbudsomkostninger uden at skabe mere værdi i de offentlige indkøb. (Børsen, Licitationen, Dagens Byggeri)

Ingeniøren skriver, at de privatansatte ingeniører med et lønhop på 3,9 % har lagt krisen bag sig. Henrik Garver, FRI, har svært ved at få en generel lønstigning på 3,9 % til at harmonere med den virkelighed, han møder hos rådgiverne og kan ikke se belæg for så høj en stigning i forhold til virksomhedernes indtjening. Den største lønfremgang opnår specialisterne, som stiger hele 4,3%, og Henrik Garver advarer mod, at så høje lønstigninger kan ramme virksomhederne. Han udtaler, at personaleomkostningerne er langt den største post i virksomhederne, og indtjeningen derfor risikerer at komme alvorligt under pres, hvis takten fortsætter. (Ingeniøren)

Regeringen er klar med en ny digital vækstplan, som skal sikre, at virksomheder og borgere i yderområderne får bedre mobildækning og bredbånd bl.a. ved at sætte fokus på bedre mobildækning i nybyggeri. Henrik Garver, FRI, kalder regeringens initiativ fornuftigt og siger, at der i dag ikke er krav om en sådan mobildækning i bygningsreglementet. (Licitationen)

Den danske bæredygtighedsorganisation Green Building Council Denmark modtog i denne uge Rockwool Prisen på 300.000 kr. Green Building gør en vigtig indsats, mener Henrik Garver, FRI. Han mener, at de nyuddannede kandidater grundlæggende er stærke til at håndtere bæredygtighed men ikke nødvendigvis er certificerede, så i det lys kan de nye ingenører løftes og få endnu mere fokus på det tillæg, som bæredygtigt byggeri udgør.(Licitationen)